Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

35-årig mand er skyldig i manddrab 
29-03-2016 

 
 

Et nævningeting ved Retten i Odense har i dag kendt den 35-årige T skyldig i drab ved natten mellem den 29. og den 30. marts 2015 på Jacob Hansens vej i Odense, med 2 knivstik i ryggen at have dræbt A.

 

 

Skyldkendelsen lyder således:

 

Kendelse:

 

4 nævninger og 3 dommere udtaler:

 

Det kan efter tiltaltes forklaring lægges til grund, at A, siden han og tiltalte lærte hinanden at kende under arbejde for firmaet Stjernestilladser, over tre omgange udnyttede og afpressede tiltalte, at afpresningen i første omgang ophørte, da tiltalte flyttede uden at oplyse om sin nye adresse, i anden omgang, da tiltalte efter forgæves at have søgt om hjælp hos Fyns Politi flyttede ind hos sin mormor, og A kom i fæng­sel, og i tredje omgang, hvor betalingskravet endte på 20.000 kr., på grund af A´s død. Tiltaltes forklaring herom støttes af en række vidneforklaringer og en del af de skader, der blev påvist under per­son­undersøgelsen af tiltalte.

 

Det kan efter de retsmedicinske undersøgelser lægges til grund, at A blev tilføjet to dybe knivstik i ryggen, det ene opadrettet og det andet nedadrettet, og at dette er dødsårsagen. Tidspunktet for dødens indtræden er med megen usikkerhed angivet til søndag den 29. marts 2015 kl. 23.00 +/- 2,8 timer. Han havde kun afværgelæsioner i meget begrænset omfang, idet der alene fandtes friske snitlæsioner på højre tommelfinger og pegefinger.

 

Endelig kan det efter bevisførelsen lægges til grund, at A gennem årene havde været i konflikt med både Hells Angels, som han havde forladt, AK81, Bandidos, Black Army og Daabasbrødrene, og at han følte sig konstant forfulgt. Det er forklaret af A´s tidligere kæreste, R, at A må være blevet slået ihjel af én, som han kendte godt, idet der ikke sås skader på ham, da han var død. Han lod ikke mange komme tæt på sig. Han ville have forsvaret sig, hvis nogen havde angrebet ham. Efter tiltaltes forklaring var A ikke bange for ham.

 

Tiltalte har forklaret, at han var sammen med A hele søndagen, den 29. marts 2016, idet de kørte rundt i vidnets røde Renault, som A forhindrede ham i at forlade. Da de på et tidspunkt holdt på en parkeringsplads, indgav tiltalte en anomym anmeldelse til Fyns Politi om vanvidskørsel og våbenbesiddelse for at slippe væk fra A, men uden held. Efterfølgende besøgte A sin tidligere kæreste og sine børn i Årslev, mens han midlertidigt efterlod tiltalte ved en skole i nærheden. Da de kom tilbage til Odense, bad A tiltalte om at parkere bilen på Jacob Hansens Vej, hvor A faldt i søvn. Tiltalte forlod herefter bilen og kørte i en leaset Mercedes, der også havde holdt på Jacob Hansens Vej, hjem til sine forældre for at advare dem, mormoren og kæresten, om A, der nu igen pressede penge af ham, ligesom han ville forsøge at låne 20.000 kr. af sin mormor. Efter morens og stedfarens forklaring virkede tiltalte nervøs og presset, og han fortalte, at A igen afpressede ham. Han advarede dem mod A og bad om at låne 20.000 kr., hvilket de afslog.

 

Det fremgår af de afgivne forklaringer, at tiltalte telefonisk advarede E og hendes bofælle, C, mod at åbne døren, såfremt A kom. Tiltalte, stedfaren og moren talte om, at tiltalte kunne skjule sig i forældrenes sommerhus i Tyskland, hvilket han afslog, medmindre E og hans hund kunne komme med. Han forlod herefter forældrene. Det lægges efter sagens oplysninger til grund, at tiltalte ankom til Filosofgangen kl. 23.24, og at han kørte igen kl. 00.47.

 

Tiltalte kørte efter sin forklaring tilbage til A, der stadig sov i bilen. Han vækkede A, der gav ham besked om at skaffe benzin til bilen, idet benzintanken efter tiltaltes forklaring var tom, selvom bilen angiveligt  kørte i tomgang, da et vidne kørte på arbejde kl. 06.10 den 30. marts 2015.

 

Tiltalte har forklaret, at han tog en benzindunk og en slange fra bilen, hvor efter han besluttede sig for at forlade bilen og ikke komme tilbage. Tiltalte har forklaret, at han ikke kørte derfra i Mercedesen, fordi han havde lagt bilnøglen i den røde bil, og han var bange for at vække A. Ved politiets ransagning af bilen blev der ikke fundet en bilnøgle. Det fremgår af sagens oplysninger, at der var lys på Mercedesen, da politiet kom til stede, men der er ingen oplysninger om bilnøglerne. Tiltalte har forklaret, at han gik gennem noget skov og ad den mudrede sti langs Odense Å, hvorunder han gemte sig flere gange af frygt for, at A skulle komme efter ham. Efter tiltaltes forklaring var han cirka 5½ time om at tilbagelægge en strækning på cirka 5 km. Strækningen blev efterfølgende gennemsøgt af hunde, uden at der blev fundet spor efter tiltalte.

 

Det fremgår af overvågningsbilleder fra 7-Eleven i Vestergade, at tiltalte kom ind og købte cigaretter kl. 06.31. Tiltalte har forklaret, at han herefter gik op til stedfaren. Han fortalte, at han var stukket af fra A, og at han alligevel ville til Tyskland. De talte lidt sammen, og tiltalte hjalp stedfaren med hans nye telefon.

 

Tiltaltes stedfar har forklaret, at han og tiltalte ikke talte om, hvad der var sket om natten eller om, hvordan det var gået med A, idet han var optaget af, at han havde fået en ny telefon, som tiltalte hjalp ham med at installere. Tiltalte gik herefter i kælderen og skiftede tøj, idet både tøj og sko var mudrede. Stedfaren så efterfølgende på TV2 News, at der var fundet en død mand på Jacob Hansens Vej, og han ringede til tiltalte, der kom og så indslaget sammen med ham. Vidnet kørte kort tid efter ud til Jacob Hansens Vej i forbindelse med, at han angiveligt ville besøge sine forældres gravsted. Vidnet benægtede over for politiet at have været på Jacob Hansens Vej, indtil politiet konfronterede ham med, at teleoplysninger fra hans telefon viste, at hans telefon havde været der. Mens han var der, var der ifølge teleoplysningerne et opkald til tiltaltes mor. Stedfaren og moren benægter at have talt om A, mens stedfaren befandt sig på Jacob Hansens Vej.

 

Politiassistent P, har forklaret, at tiltalte blev anholdt den 30. marts og personundersøgt for skader, ligesom hans beklædning blev undersøgt for tekniske spor. Tiltalte oplyste ikke, at han var iført noget andet tøj end det, han havde haft på om natten.

 

Tiltaltes tøj, som han havde haft på om natten, blev vasket om morgenen den 30. marts. Tøjet blev under ransagning af kælderen den 30. marts fundet hængende vådt på tørresnoren. Politiet fik den 2. maj ved henvendelse til tiltaltes mormor udleveret tiltaltes sko. Tiltalte har forklaret, at han lagde tøjet til vask i kælderen, og at hans mormor vaskede det. Tiltalte vaskede selv sine sko samme morgen. Der er ikke fundet spor af blod eller andet på tøj og sko.

 

Vidnets mormor, der efter det oplyste er dement, forklarede tirsdag den 31. marts 2015 til politiet, at hun manglende en kniv, og det blev konstateret, at der angiveligt manglede en kniv på den magnetliste, hvor hendes andre knive hang. Mormoren beskrev kniven som en lang kokkekniv uden takker, svarende til den kniv, som retsmedicineren beskrev som gerningsvåbnet. Efterfølgende blev der afleveret en kniv, der skulle være den manglende kniv, men som var en fintakket brødkniv, som ikke passede til de øvrige knive på magnetlisten.

 

Tiltaltes kæreste, E, forklarede under en afhøring den 15. april 2015, at tiltalte havde fortalt, at han havde fundet A siddende død i sin bil, da han kom tilbage til ham, men vidnet kunne i retten ikke huske dette. Vidnet kunne heller ikke huske en samtale på næsten 7 minutter, som hun havde haft med tiltalte om natten mellem den 29. og 30. marts.

 

Vidnet, C, har forklaret, at tiltalte ikke virkede stresset eller presset den 30. marts 2015. Han fortalte, at han havde set A død, men ikke hvor. Tiltalte sagde, at politiet nok ville komme, fordi A lå i en bil, der var indregistreret til tiltalte. Natten mellem den 29. og 30. marts 2015 ringede E til ham. Hun var bange, og hun græd og var oprevet. Vidnet forlod derfor den fest, han var til, og kørte hjem til hende.

 

Efter de således foreliggende oplysninger finder vi, at det er bevist, at det var tiltalte, der dræbte A. Tiltalte anses derfor skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237.

 

Vi har lagt vægt på, at tiltalte havde et motiv til at dræbe A, og han havde muligheden. Tiltalte forlod A og kørte hjem til sin mormor og sine forældre for at advare dem og E mod A og for om muligt at skaffe 20.000 kr. Han fik advaret dem, men fik ikke pengene. Det forekommer derfor ikke troværdigt, at han vendte tilbage til A for på ny at stikke af fra ham, medmindre det var for at dræbe ham. Han havde muligheden for at tage en kniv fra mormorens lejlighed, hvor der efterfølgende manglende en kokkekniv, svarende til retsmedicinerens beskrivelse af mordvåbenet.  Tiltaltes forklaring om, at han havde været 5 1/2 time om at tilbagelægge turen fra Jacob Hansens Vej til Filosofgangen forekommer utroværdig sammenholdt med, at politiet ikke fandt spor på den påviste rute. Vi har endvidere lagt vægt på, at tiltaltes tøj straks blev vasket, ligesom tiltalte vaskede sine sko, selv om han havde kørt rundt med A hele dagen og havde været vågen hele natten. Tiltaltes stedfars forklaring om, at han og tiltalte slet ikke talte om A om morgenen, forekommer ligeledes ikke troværdig henset til, hvad der skete om natten. Stedfaren kørte endvidere straks ud til Jacob Hansens Vej for at se, hvad der var sket, og han talte her i telefon med tiltaltes mor. Vidnerne E og C har begge forklaret, at tiltalte sagde, at han havde set A død, og de har endvidere samstemmende forklaret, at tiltalte virkede rolig og afslappet den 30. marts, hvilket han ikke havde grund til, såfremt A stadig var i live og kunne true ham.

 

Endelig finder vi det ikke sandsynligt, at en eller flere andre skulle være kommet forbi A og havde dræbt ham med en stor kniv.

 

2 nævninger finder ikke, at der er ført det til domfældelse fornødne bevis for, at det var tiltalte, der dræbte A, idet andre end tiltalte kunne have dræbt ham. Disse nævninger stemmer derfor for at frifinde tiltalte.

 

Tiltalte er herefter skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. retsplejelovens § 891, stk. 4.

 

Derfor bestemmes:

 

Tiltalte anses skyldig i manddrab.

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk