Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

32-årig mand straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder for databedrageri 
10-05-2012 

 
 

Den 32-årige T var tiltalt for databedrageri af særlig grov karakter, til dels sammen med medger­nings­mænd. 

I det første forhold var han tiltalt for sammen med en medgerningsmand og en eller flere ukendte personer at have foretaget installation af ”mal-ware” i et selskabs computersystem og efterfølgende fjernstyret det, hvorved han opnåede adgang til selskabets netbank. Herfra var der sam­menlagt blevet hævet beløb i en størrelsesorden på mere end 700.000 kr.

I det andet forhold var T tiltalt ligeledes for databedrageri af særlig grov karakter, subsidiært forsøg, idet han med ukendte personer havde installeret ”mal-ware” og efterfølgende fjernstyret det i et andet selskabs computersystem, hvorved de opnåede adgang til selskabets netbank. Herfra blev der forsøgt overførsel af 244.000 kr. til en nærmere angiven konto, men det mislykkedes, da selskabet havde en godkendelsesprocedure via SMS-besked, som forhindrede, at transaktionen blev gennem­ført.

I det tredje forhold var T tiltalt for forsøg på databedrageri af særlig grov karakter, ved sammen med to medgerningsmænd at have forsøgt at overføre i alt 500.000 kr., idet de installerede ”mal-ware” i en persons computer, der derefter via fjernstyring skulle skaffe dem adgang til personens netbank.

Endvidere var T tiltalt for tre tilfælde af hæleri.

Retten frifandt T i det første forhold vedrørende databedrageri, idet der ikke var ført det til dom­fæl­del­se fornødne bevis.

I det andet forhold blev T fundet skyldig i forsøg på databedrageri for så vidt angik et beløb på 244.000 kr.

I det tredje forhold blev T fundet skyldig i forsøg på databedrageri af særlig grov karakter for så vidt angik et beløb i størrelsesordenen 500.000 kr.

T blev frifundet for to af de tre forhold med hæleri.

T var tidligere straffet flere gange for berigelseskriminalitet, bl.a. ved dom fra august 2008 med en fællesstraf af fængsel i 2 år 9 måneder for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han blev prøveløs­ladt fra afsoning af denne dom i februar 2010 med en prøvetid på 3 år og en reststraf på 362 dage.

Ved straffens udmåling lagde retten vægt på, at T i de to tilfælde af databedrageri havde haft en be­ty­de­lig og ledende rolle, ligesom der blev lagt vægt på kriminalitetens art og beløbenes størrelse. Da kriminaliteten var begået kort tid efter løsladelsen for ligeartet kriminalitet, blev reststraffen på 362 dage udløst. T fik således en fællesstraf af fængsel i 2 år 6 måneder.

Endvidere blev der fra T konfiskeret en lang række effekter, som han havde erhvervet ved hæleri.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk