Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

22-årig mand idømt forvaring 
07-11-2018 

 
 

Ved et nævningeting ved retten i Odense var den 22-årige T tiltalt for forsøg på manddrab, subsidiært grov vold under særligt skærpende omstændigheder og for et tilfælde af fuldbyrdet røveri og to tilfælde af forsøg på røveri.

T blev frifundet for forsøg på manddrab. Retten fandt det bevist, at det var tiltalte, der med den ene arm havde holdt rundt om den forurettede F, hvorefter han med den anden hånd havde stukket den forurettede i maven med en foldekniv med en bladlængde på cirka 7 centimeter, hvorved F fik 3 læsioner i tyndtarmen og gennemstukket pulsåren til venstre ben. Herved var F i livsfare som følge af pulsåreblødning.

Retten henførte forholdet til den subsidiære påstand om grov vold under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. 1. og 2. pkt., jf. § 247, stk. 1, med følgende begrundelse:

”Da der er tale om et enkelt stik i maven med en forholdsvis kort kniv, og da overfaldet er sket uden en forudgående konflikt og fremstår som en umotiveret affekthandling, findes det ikke bevist, at tiltalte har haft forsæt til at dræbe F. T frifindes derfor for den principale tiltale for forsøg på manddrab, jf. straffelovens § 237, jf. § 21.

Henset til det anførte om voldens karakter og de livstruende og akut behandlingskrævende skader, og da tiltalte tidligere er straffet for vold, findes tiltalte skyldig i den subsidiære tiltale for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særligt skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. 1. og 2. pkt., jf. § 247, stk. 1.”

T blev endvidere fundet skyldig i røveriforholdene.

Med stemmerne 9 for og 3 imod fulgte retten anklagemyndighedens påstand om, at T skulle idømmes forvaring. 

Alle dommerne og alle nævninge var enige om, at T skulle udvises af Danmark for bestandig.

T ankede til formildelse af sanktionen.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk