Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

19-årig mand idømt ubetinget fængselsstraf for grov vold 
09-05-2012 

 
 

Den 19-årige T var ved en domsmandsret ved retten i Odense tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens § 245, stk. 1, ved i forening med tre andre tiltalte at have tildelt den forurettede unge mand flere knytnæveslag og spark på kroppen og i hovedet, slynget et glas, som knustes i hovedet på den forurettede, tildelt den forurettede ikke under fire stik med et skruetrækkerblad på kroppen, samt at have trampet flere gange på den forurettedes hånd.

T var endvidere tiltalt for vold efter straffelovens § 244, ved i forening med en af de øvrige med­ger­nings­mænd i det første forhold, at have skubbet en ung kvinde flere gange, tildelt hende knyt­næ­ve­slag i hovedet samt at have fastholdt hende, medens hun blev tildelt et spark i maveregion­en.

Som det tredje forhold var T tiltalt for overtrædelse af færdselsloven, ved bl.a. at have kørt frem mod rødt lyst i et vejkryds under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, idet han kolliderede med en personbil, der kørte over for grønt lys.

T var ikke tidligere straffet.

Det fremgik af en undersøgelse foretaget af Kriminalforsorgen, at T blev skønnet egnet til at mod­taget en betinget dom, herunder evt. med vilkår om samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalfor­sor­gen.

T blev fundet skyldig i alle de tre forhold, han var tiltalt for.

T blev straffet med fængsel i 4 måneder.

Retten lagde vægt på, at T deltog i voldsudøvelse over for to personer, hvoraf den ene blev udsat for grov vold. Trods T’s relativt unge alder og gode personlige forhold var der derfor ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

T blev endvidere idømt en bøde på 8.000 kr. og frakendt retten til at føre bil i 1 år som følge af færdselslovsovertrædelserne.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk