Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

18-årig ung mand straffet med ubetinget fængsel for røveri 
09-05-2012 

 
 

Den 18-årige T var ved en domsmandsret tiltalt for røveri mod en grillbar, hvorunder T ved trussel med en køkkenkniv tvang indehaveren af grillbaren til at fortælle, hvor der var penge, hvorefter T havde taget en pung fra grillbarens køkken indeholdende ca. 3.000-5.000 kr., imedens en medgerningsmand T2 stod vagt uden for på den anden side af vejen.

T var tidligere straffet med en delvis betinget dom for røveri og ved en senere dom for tyveri med fængsel i 6 måneder.

Kriminalforsorgen havde foretaget undersøgelse, hvorefter T var egnet til at modtage en hel eller delvis betinget dom. Kriminalforsorgen anbefalede et vilkår om, at T skulle fortsætte en påbegyndt behandling mod misbrug af euforiserende stoffer.

Retten fandt T skyldig i overensstemmelse med tiltalen, hvorimod T2 fandtes frivilligt at være trådt tilbage fra at deltage i røveriet. T2 blev derfor frifundet for røveri, men fundet skyldig i hæleri med hensyn til udbyttet fra røveriet.

T blev straffet med fængsel i 10 måneder. Ved straffastsættelsen blev der som strafskærpende omstændighed lagt vægt på T’s forstraffe. I formildende retning blev der taget hensyn til, at T havde afleveret pengene tilbage samme nat, som røveriet var blevet begået.

T2 fik en kortere fængselsstraf, der blev gjort betinget.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk