Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

15-årig ung mand idømt 2 år og 6 måneders fængsel for voldtægt og voldsforhold 
13-11-2014 

 

Den 15-årige T blev af såvel byretten som landsretten fundet skyldig i 3 voldsforhold, i det ene tillige i blufærdighedskrænkelse, i forhold 4 i voldtægt og anden kønslig omgængelse end samleje og i forhold 5 i røveri. 

Forhold 5 blev begået umiddelbart efter forhold 4 over for den samme kvinde. 

Byretten begrundede straffastsættelsen således: 

”Ved straffens fastsættelse er der lagt vægt på navnlig grovheden af forhold 4, der er begået på offentligt sted mod en tilfældig kvinde, ligesom der er lagt vægt på, at tiltalte i dagene forud for voldtægten i forhold 4 har begået voldelige overfald mod 2 tilfældige kvinder, hvoraf den ene blev overfaldet 2 gange inden for 2 dage. Retten anser på denne baggrund kriminaliteten som særdeles overlagt. Tiltaltes unge alder er anset som en formildende omstændighed.”

 

Landsretten tilsluttede sig byrettens begrundelse.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk