Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Besøg retten med klassen 

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

 

 


 

 

 

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden.

Medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver overvære et retsmøde.

 

Skoleklasser
Skoleklasser kan overvære retsmøder. Nogle af vores retssale er imidlertid ikke egnede til, at en hel klasse kan overvære et retsmøde. Vi anbefaler, at klassens lærer kontakter os, hvis en klasse ønsker at overvære et retsmøde. Det giver også mulighed for at tale med en af vores medarbejdere om, hvilke sager der kunne have særlig interesse for eleverne.

Alt i retten foregår mundtligt. Det betyder, at tilhørerne nemt kan følge med i, hvad der foregår.

For god ordens skyld skal vi oplyse, at dommeren kan bestemme, at et retsmøde ikke må overværes af personer under 15 år.

Du kan klikke på Retslister og se hvilke sager, der er berammet i denne og næste uge.

Retsmøder kan aflyses med kort varsel. Det anbefales at ringe til retten samme dag, hvor retsmødet finder sted, for at sikre at retsmødet ikke er udsat eller aflyst.

Kontakt retten og aftal det praktiske
Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Kontakt Vagtstuen for yderligere information på e-mail: vagt.ode@domstol.dk.

Generelle retningslinier for tilhørere
Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

  • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
  • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
  • Mobiltelefoner skal være slukket. 

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerene rejse sig op.

Læs mere om straffesager her.

 

Kenddinret.dk

Gymnasier
Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Retten kan kun tilbyde et begrænset antal forløb om året, så kontakt os i god tid, hvis du ønsker at gennemføre et forløb om retssystemet og kriminalitet med din klasse.

Lav en aftale
Send en mail til adm.ode@domstol.dk gerne med oplysning om, hvornår I kunne tænke jer at gennemføre "Retssystemet og kriminalitet".

Retten kan tidligst tilbyde nogle få forløb fra foråret 2016.

Folkeskolens 8. og 9. klasse
Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse.
Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover finders der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.
Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisning.

 

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk