Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

EAN-lokationsnumre 

EAN-nummeret har relation til elektronisk fakturering, som blev iværksat i hele staten den 1. februar 2005.

EAN-nummeret er et kundenummer eller kontonummer, der entydigt identificerer den offentlige institution for leverandøren. EAN står for "European Article Numbering".

Det bemærkes, at det er alle leverandører, der skal fremsende fakturaer elektronisk.

Mindre leverandører som, af tekniske eller lignende grunde, ikke kan fakturere elektronisk, skal benytte Læs Ind-bureauer. Leverandøren sender en papirfaktura påført rettens EAN-nummer til "Læs Ind-bureauet", der indlæser og videresender regningen til retten.

"Læs Ind-bureauer" er en it-virksomhed, der scanner den manuelle faktura og videresender den til modtageren elektronisk. Det vil være gratis for virksomheder på halvårlig og kvartårlig momstilsvar at anvende "LæsInd", idet staten dækker udgiften, dog kræves det, at en af nedennævnte to af staten godkendte og certificerede bureauer anvendes.

Godkendte Læs Ind-bureauer:
1. Data Scanning A/S, tlf. 70 12 10 99 eller www.datascanning.dk
2. JWN Data, tlf. 38 33 30 33 eller www.jwn.dk

Det bemærkes, at "Læs Ind-bureauerne" har fem hverdage til at omforme og sende regningen. Det kan derfor ikke forventes, at regningen når frem til retten, før denne periode er gået. Er man i tvivl, om regningen er kommet frem, kan rettens kasserere kontaktes telefonisk herom eller elektronisk pr. mail .

Faktura, der fremsendes på papir, vil første gang blive betalt, men leverandøren vil blive kontaktet og gjort opmærksom på, at EAN-systemet skal anvendes fremover. I gentagelsestilfælde må det forventes, at betaling bliver afvist.

Spørgsmål i øvrigt vedrørende elektronisk fakturering skal søges besvaret via Økonomistyrelsens hjemmeside: www.oes.dk, under "Virksomhed” – ”E-fakturering”" eller ved at maile til: oesrs@oes.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 19-04-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her