Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

Retsmægling giver mulighed for fleksibel konfliktløsning. Fra april 2008 er det et tilbud i hele landet.

Læs om retsmægling

Efter en vellykket forsøgsordning vil alle byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten kunne tilbyde retsmægling fra den 1. april 2008.

Hvad er retsmægling?

  • Retsmægling er en særlig form for proces, hvor en retsmægler hjælper parterne til selv at finde frem til en løsning på deres problem.

  • Retsmægleren er en domstolsjurist eller advokat, som har gennemført en særlig uddannelse i retsmægling.

  • Ved retsmæglingen hjælper mægleren gennem samtale parterne til at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løsning på striden. Mægleren kan også tale med parterne enkeltvis.

  • Processen slutter, når parterne når frem til en løsning, eller så snart retsmægleren eller en af parterne ønsker at afslutte mæglingen.  

Hvorfor retsmægling?
I sammenligning med en almindelig retssag får parternes interesser og behov en større indflydelse på løsningen af tvisten ved retsmægling. På den måde åbner retsmægling mulighed for mere fleksible løsninger tilpasset parternes ønsker. Resultaterne fra forsøgsordningen viser, at ca. 2/3 af de sager, der er behandlet ved hjælp af retsmægling, er blevet afsluttet med en aftale mellem parterne.   

Eksempel
Thomas og Ole er naboer. På Oles grund står der et stort træ, som hænger ind over Thomas’ garage. Thomas mener, at taget på hans garage er blevet ødelagt på grund af træet. Han anlægger sag mod Ole, da han mener, at Ole skal betale for det nye tag. Thomas og Ole bliver tilbudt retsmægling. Da Thomas gerne vil finde en løsning, som passer dem begge og bevare et godt forhold til sin nabo, tager han imod tilbuddet. Ole tager også imod tilbuddet. Efter et møde med retsmægleren bliver de enige om, at Ole får træet fældet, og at Thomas selv betaler taget.

Til top Sidst opdateret: 09-02-2009 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her