Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retternes behandling af personoplysninger 

Oplysninger om rettens behandling af dine personoplysninger
Den ret du har henvendt dig til, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Bemærk at hvis din henvendelse vedrører en straffesag, finder du oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i den forbindelse her: http://www.domstol.dk/OM/PERSONOPLYSNINGER/RETTERNESBEHANDLING/STRAFFE/Pages/default.aspx  

Retten behandler dine personoplysninger med det formål at behandle din henvendelse samt med henblik på styring og effektiv behandling af henvendelser samt til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, som retten behandler om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning eller begrænsning af dine personoplysninger og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Bemærk dog, at du jf. databeskyttelseslovens § 22 stk. 4 ikke har ret til indsigt efter databeskyttelseslovgivningen, for oplysninger som indgår i en judiciel sag. Der henvises i stedet til retsplejelovens regler om aktindsigt.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for rettens behandling af dine personoplysninger følger af:

  •  Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens[1] § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Kontakt

Hvis du vil gøre brug af ovenstående rettigheder skal du kontakte retten.

Du kan finde kontaktoplysninger på retten her: http://www.domstol.dk/find/Pages/findminretskreds.aspx

Danmarks Domstole har udpeget en fælles databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller til udøvelsen af dine rettigheder. Databeskyttelsesrådgiveren hedder Ann K. Lauritzen og kontaktes via mail til dpo@domstolsstyrelsen.dk eller via almindelig post til:

Domstolsstyrelsen

Att. Databeskyttelsesrådgiver Ann K. Lauritzen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

 

Du har også ret til at klage over rettens behandling af dine personoplysninger til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden er:

Domstolsstyrelsen

St. Kongensgade 1-3

1264 København K.

Tlf. (hovednr.): + 45 70 10 33 22

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk.[1] Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Til top Sidst opdateret: 14-09-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her