Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Organisation 

De almindelige domstole er Højesteret, landsretterne, Sø-og Handelsretten i København og byretterne. Til domstolenes organisation hører også retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Den Særlige Klageret.

I modsætning til en række andre europæiske lande er der i Danmark ikke oprettet særlige forvaltnings-eller forfatningsdomstole. Det er derfor de almindelige domstole, der efterprøver, om afgørelser truffet af det offentlige er lovlige, samt behandler spørgsmål, om en lov er i strid med grundloven.
 
Ved alle retter er der ansat særligt uafhængige dommere. Derudover er der ansat juridisk personale, enten som retsassessorer eller dommerfuldmægtige. Ved alle retter er der også ansat administrativt kontorpersonale.
 
En række klagesager behandles af særlige nævn og råd. En række af disse nævn eller råd har dommere som formænd eller medlemmer. Det gælder også for Procesbevillingsnævnet.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her