Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grønland 

 

Domstolene i Grønland består af 4 kredsretter, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret.

De fleste retssager starter i kredsretterne, som behandler visse civile sager og alle straffesager. Afgørelser i straffesager ved kredsretterne træffes af en kredsdommer og to domsmænd.

Juridisk komplicerede sager kan blive behandlet af Retten i Grønland som første instans. Retten i Grønland varetager desuden vejledningen og uddannelsen af Grønlands kredsdommere samt juridisk vejledning af kredsretterne.

Grønlands Landsret behandler som anden instans alene appelsager. Landsrettens afgørelser vil med Procesbevillingsnævnets tilladelse kunne indbringes for Højesteret.

 

Til top Sidst opdateret: 05-08-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk