Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Grønland 

Domstolene i Grønland består af fire kredsretter, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret.

De fleste retssager starter i kredsretterne, som behandler særlige civile sager, fogedsager, skiftesager  og kriminalsager (straffesager). Afgørelser i kriminalsager ved kredsretterne træffes af en kredsdommer og to domsmænd, bortset fra bødesager.

Retten i Grønland behandler almindelige civile sager og juridisk komplicerede sager inden for de øvrige sagstyper som første instans. Retten i Grønland varetager desuden vejledningen og uddannelsen af Grønlands kredsdommere samt juridisk vejledning af kredsretterne.

Grønlands Landsret behandler som anden instans alene appelsager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Landsrettens afgørelser vil med Procesbevillingsnævnets tilladelse kunne indbringes for Højesteret.

Til top Sidst opdateret: 05-04-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her