Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolenes opgaver 

De almindelige domstole behandler civile sager og straffesager.
Civile sager er sager, som anlægges ved domstolene for at få afgjort en uenighed mellem 2 parter. Som eksempler på civile sager kan nævnes sager om mangler ved fast ejendom, opsigelse af en arbejdstager, boligretssager, ægteskabssager, faderskabssager og sager om adoption.
 
Straffesager er først og fremmest sager, hvor retten skal træffe beslutning, om en person skal straffes for en overtrædelse af loven. Afgørelser, der træffes i forbindelse med politiets efterforskning, er også straffesager. Det kan f.eks. være afgørelser om varetægtsfængsling, beslaglæggelse og ransagning.
 
Byretterne behandler ligeledes skiftesager, foged- og auktionssager.
 
Tinglysning af dokumenter foregår ved Tinglysningsretten.
 
Alle sager kan som udgangspunkt behandles ved 2 retsinstanser, f.eks. ved byret og landsret. Visse mindre sager kan dog normalt kun behandles ved én instans, byretterne, uden mulighed for appel til landsretten.
Til top Sidst opdateret: 02-09-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her