Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Service- og kvalitetsmål 

Domstolsstyrelsen ønsker løbende at yde den bedst mulige service og levere ydelser af højeste kvalitet. Styrelsen har derfor opstillet en række service- og kvalitetsmål for sine ydelser. Målene revideres løbende og er senest revideret i juni 2007.

Service- og kvalitetsmålene indebærer, at styrelsens brugere og samar-bejdspartnere kan forvente, at:

  • Styrelsens afgørelser er velbegrundede og gennemarbejdede.

  • Styrelsens breve og skriftlige meddelelser er i overensstemmelse med styrelsens  sprogpolitik.

  • Breve besvares inden 10 arbejdsdage. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at give endeligt svar inden for fristen, gives et foreløbigt svar eller en kvittering for modtagelsen med angivelse af, hvornår endeligt svar kan forventes.

  • E-mails besvares inden for 3 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor de læses. Det sker så vidt muligt i form af et endeligt svar og ellers i form af en kvittering med angivelse af, hvornår der kan forventes endeligt svar. Alle medarbejdere læser mails mindst en gang om dagen, hvis de er til stede i styrelsen. Er en medarbejder ikke til stede, får modtageren et automatisk svar med angivelse af, hvornår medarbejderen er tilbage, og hvem der ellers kan rettes henvendelse til.

  • Ansøgere, der har sendt en stillingsansøgning til styrelsen, modtager en skriftlig bekræftelse på modtagelsen senest 3 dage efter, at styrelsen har modtaget ansøgningen.

  • Telefonbeskeder besvares hurtigst muligt og senest dagen efter.

  • Indkaldelse og materiale til møder udsendes senest 10 arbejdsdage før mødet. Hvis det konkret ikke er muligt at udsende materialet inden for fristen, vil det blive udsendt snarest muligt, og mødedeltagerne gøres opmærksomme på, at der kommer (mere) materiale senere.

  • Referat af møder udsendes snarest og senest 10 arbejdsdage efter mødet.

  • Alle medarbejderes telefonnumre kan ses på styrelsens hjemmeside og intranet.
Til top Sidst opdateret: 04-01-2010 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk