Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domstolsstyrelsens organisering  

Domstolsreformen, it- og organisationsudviklingsprojekterne samt borgernes forventninger til fleksible, nemme og effektive ydelser stiller høje krav til retterne. Og det stiller høje krav til Domstolsstyrelsen.

Vores interne struktur har til formål at understøtte retterne gennem rådgivning og dialog. Domstolsstyrelsens arbejde er organiseret i centre, enheder og teams.

Center for It
består af It-udvikling og It-drift.

It-drift
It-drift står for support til retternes brugere samt den daglige drift og videreudvikling af de eksisterende it-systemer, som retterne bruger i deres daglige arbejde. Derudover koordinerer og rådgiver enheden både styrelsen og retterne om sikkerhed ved anvendelse af diverse it-systemer. 

It-udvikling
It-udvikling arbejder med digitalisering af Danmarks Domstole for at understøtte retternes arbejde bedst muligt. Enheden tager udgangspunkt i brugerdreven innovation og følger statens it-projektmodel.

Center for Ressourcestyring
består af Økonomi og Analyse samt Byggeri og Udbud.

Økonomi og Analyse
Økonomi og Analyse arbejder løbende med domstolenes budget og bidrager til forhandlinger om domstolenes bevillinger. Derudover udmelder enheden bevillinger til retterne og udarbejder statistikker, års nøgletal og anden ledelsesinformation.

Byggeri og Udbud
Byggeri og Udbud varetager den overordnede økonomistyring af og opfølgning på større byggeprojekter ved retterne samt kvalitetssikrer Domstolsstyrelsens kontrakter og udbudsmateriale. Derudover står enheden også for den overordnede projektledelse i forbindelse med udrulning og implementering af videokonferenceløsningen Video3.

Center for Jura, Uddannelse og Kommunikation
består af Jura, Udddannelse og Kommunikation.

Jura tager sig af juridisk rådgivning af andre enheder i styrelsen og koordinerer i forhold til række forespørgsler til styrelsen om domstolenes område. Derudover behandler Jura blandt andet erstatningssager og arbejdsskadesager samt betjener en række forskellige udvalg og arbejdsgrupper.

Uddannelse står for den overordnede kompetenceudvikling af alle medarbejdere ved Danmarks Domstole. Det gælder både medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Enheden beskæftiger sig primært med udvikling og administration af domstolenes kursusudbud og leder løbende forskellige udviklingsprojekter.

Kommunikation arbejder med den interne og eksterne kommunikation i og omkring Danmarks Domstole. Det gælder både de daglige kommunikationsopgaver og pressehåndtering samt udvikling af kommunikationen i alle dele af organisationen. Det indebærer blandt andet rådgivning af retterne, pressearbejde, nyheder, hjemmeside, intranet, projekter og publikationer.

HR-centeret
Centeret behandler generelle og konkrete personalesager for hele Danmarks Domstole. Det indebærer blandt andet rådgivning om personalejuridiske og personaleadministrative spørgsmål, opgaver i relation til overenskomst- og aftaleforhandlinger samt fastsættelse af generelle politikker på personaleområdet.

Center for Administration og Service
Centeret står for den overordnede bogføring for hele Danmarks Domstole. Centeret administrerer og udvikler retternes regnskabssystemer, udvikler regnskabsinstrukser samt rådgiver og underviser domstolenes medarbejdere i brug af regnskabssystemerne.

Centeret har også ansvar for rådgivning i Statens Lønsystem og HR-løn for det faste personale, domsmænd, tolke, vidner og stævningsmænd. Centeret underviser ligeledes domstolenes medarbejdere i brug af de ovenstående systemer. Derudover sørger centret for den interne service i styrelsen – lige fra reception og omstilling til bygningens vedligeholdelse.

 

Til top Sidst opdateret: 29-10-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her