Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligtog hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår. Bestyrelsen bestemmer endvidere, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Aktuelle medlemmer af bestyrelsen:

 • Jens Peter Christensen (formand)
  Dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
   
 • Peter Ulrik Urskov (næstformand)
  Dommer ved Retten i Kolding - indstillet af Den Danske Dommerforening
   
 • Lisbeth Pedersen
  Forskningschef i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – indstillet af Beskæftigelsesrådet
   
 • Henrik Engell Rhod
  Retspræsident ved Retten på Bornholm - indstillet af Den Danske Dommerforening
   
 • Marianne Andersen
  Afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening
   
 • Jørn Vestergaard
  Professor i strafferet.  Ansat ved Københavns Universitet - indstillet af Rektorkollegiet
    
 • Ingelise Jellesen
  Sekretariatschef ved Retten i Esbjerg - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
   
 • Dorte Jensen
  Landsdommer - indstillet af Vestre Landsret 
   
 • Jørgen Holst
  Advokat (Holst, Advokater, Århus) - indstillet af Advokatrådet
   
 • Kate Kengen
  Kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
   
 • Ole Græsbøll Olesen
  Landsdommer - indstillet af Østre Landsret

Bestyrelsens sammensætning
Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af

 • en højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • to landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • to byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • en repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • en advokat indstillet af Advokatrådet
 • to medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 28-02-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk