Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestyrelsen 

Domstolsstyrelsens bestyrelses sammensætning fremgår af Lov om Domstolsstyrelsen.

Bestyrelsen skal bestå af:

  • 1 højesteretsdommer indstillet af Højesteret
  • 2 landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
  • 2 byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
  • 1 repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
  • 2 repræsentanter fra det administrative personale ved retterne indstillet af henholdsvis HK
    Landsklubben Dommerkontorerne og Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening.
  • 1 advokat indstillet af Advokatrådet
  • 2 medlemmer med særlig ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Justitsministeren beskikker medlemmerne af bestyrelsen efter indstilling fra organisationerne.

Til top Sidst opdateret: 05-02-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk