Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bestyrelsen 

Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Bestyrelsen afgør alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder Domstolsstyrelsens budgetforslag for næste finansår. Bestyrelsen bestemmer endvidere, hvordan domstolenes bevilling skal fordeles på de opgaver, som domstolene skal løse.

Den daglige ledelse varetages af en direktør, der ansættes af bestyrelsen.

Aktuelle medlemmer af bestyrelsen:

 • Jens Peter Christensen (formand)
  Dommer i Højesteret - indstillet af Højesteret
  Læs mere om Jens Peter Christensen her
   
 • Peter Ulrik Urskov (næstformand)
  Dommer ved Retten i Kolding - indstillet af Den Danske Dommerforening
  Læs mere om Peter Ulrik Urskov her
   
 • Lisbeth Pedersen
  Forskningschef i VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) – indstillet af Beskæftigelsesrådet
  Læs mere om Lisbeth Pedersen her
   
 • Henrik Engell Rhod
  Retspræsident ved Retten på Bornholm - indstillet af Den Danske Dommerforening
  Læs mere o m Henrik Engell Rhod her
   
 • Marianne Andersen
  Afdelingsleder ved Retten i Lyngby - indstillet af Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening
  Læs mere om Marianne Andersen her
   
 • Jørn Vestergaard
  Professor i strafferet.  Ansat ved Københavns Universitet - indstillet af Rektorkollegiet
  Læs mere om Jørn Vestergaard her
    
 • Ingelise Jellesen
  Sekretariatschef ved Retten i Esbjerg - indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
  Læs mere om Ingelise Jellesen her
   
 • Dorte Jensen
  Landsdommer - indstillet af Vestre Landsret 
   
 • Jørgen Holst
  Advokat (Holst, Advokater, Aarhus) - indstillet af Advokatrådet
  Læs mere om Jørgen Holst her
   
 • Kate Kengen
  Kontorfuldmægtig ved Københavns Byret - indstillet af HK Landsklubben
  Læs mere om Kate Kengen her
   
 • Ole Græsbøll Olesen
  Landsdommer - indstillet af Østre Landsret
  Læs mere om Ole Græsbøll Olesen her

Foto af Domstolsstyrelsens bestyrelse maj 2017.

Bestyrelsen: Fra venstre mod højre i forgrunden: Forskningschef Lisbeth Pedersen, dommer Susanne Skotte Wied (pt. orlov fra bestyrelsen), afdelingsleder Marianne Andersen, sekretariatschef Ingelise Jellesen, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, (formand).
Fra venstre mod højre i baggrunden: Dommer Peter Ulrik Urskov, professor Jørn Vestergaard, landsdommer Ole Græsbøll Olesen og advokat Jørgen Holst.
Landsdommer Dorte Jensen og kontorfuldmægtig Kate Kengen er ikke med på billedet. Det er retspræsident Henrik Engell Rhod heller ikke, han er suppleant for Susanne Skotte Wied.
Foto: Kristian Brasen

 

Bestyrelsens sammensætning
Domstolsstyrelsens bestyrelse er sammensat af

 • en højesteretsdommer indstillet af Højesteret
 • to landsdommere indstillet af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret
 • to byretsdommere indstillet af Den Danske Dommerforening
 • en repræsentant for det øvrige juridiske personale indstillet af Dommerfuldmægtigforeningen
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af HK-Landsklubben
 • en repræsentant for det administrative personale indstillet af Politiet og Domstolenes Tjenestemandsforening
 • en advokat indstillet af Advokatrådet
 • to medlemmer med særlige ledelsesmæssig og samfundsmæssig indsigt indstillet af henholdsvis Beskæftigelsesrådet og Rektorkollegiet

Medlemmer af Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser kan ikke være med i bestyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 28-02-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her