Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mål og indsatsområder 


Danmarks Domstole har en række mål og indsatsområder for årene 2013 - 2018. Der er fire overordnede mål for perioden og en række indsatsområder, der er vigtige for at nå målene.

Digitalisering ved domstolene har væsentlig betydning for alle mål og indsatsområder.

 De fire overordnede mål
 Korte sagsbehandlingstider
 Mere ensartethed i opgaveløsningen
 Tidssvarende kommunikation
 Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads

1. Korte sagsbehandlingstider
Domstolenes sagsbehandlingstider har stor betydning. Domstolene træffer hver dag afgørelser eller udfører handlinger, som påvirker den enkelte borger eller virksomhed. Sagsbehandlingstiderne skal derfor være korte og ensartede på tværs af landet, så borgerne i ligeartede sager får behandlet deres sag inden for samme tidsramme, uanset hvor det foregår.

Det er vores ambition at nedbringe sagsbehandlingstiderne og opnå ensartede sagsbehandlingstider i ligeartede sager. Vi vil derfor sætte fokus på mulighederne for at

 • øge fleksibilitet og mobilitet i domstolssystemet  
 • effektivisere retsplejen
 • optimere sagsgangene i samarbejde med brugerne.

2. Mere ensartethed i opgaveløsningen
På mange områder har det betydning for brugerne, at retternes sagsbehandling og administrative procedurer bliver mere ensartede.

Det er derfor vores ambition, at domstolene skal gennemføre en række projekter med det formål at skabe mere ensartethed i opgaveløsningen. Vi vil derfor sætte fokus på at

 • kortlægge retternes forskellighed på en række udvalgte områder
 • udarbejde fælles standarder og rutiner på områder, hvor det er vigtigt for brugerne
 • etablere gode rammer for vidensudveksling.

3. Tidssvarende kommunikation
Det er en væsentlig forudsætning for at fastholde tilliden til domstolene, at befolkningen kender og forstår domstolenes afgørelser og funktion i samfundet. Kommunikationen skal være forståelig og tidssvarende både i og uden for retssalen.

Det er vores ambition at øge befolkningens kendskab til domstolene og retspraksis både gennem en bedre kommunikationsindsats og ved at modernisere sprogbrugen ved domstolene. Vi vil derfor sætte fokus på at

 • udbrede kendskabet til domstolenes rolle og arbejdsopgaver
 • fortælle om domstolenes afgørelser
 • sikre tidssvarende og forståelige breve og afgørelser. 

4.  Fortsat være en attraktiv offentlig arbejdsplads
Det er en forudsætning for at nå de overordnede mål, at alle ved Danmarks Domstole er velkvalificerede og kompetente. Domstolene skal være en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. 

Vi skal derfor udbrede kendskabet til, at domstolene er en arbejdsplads med stærke værdier, store faglige udfordringer for den enkelte og spændende og samfundsrelevante arbejdsopgaver. Vi skal også fortælle om og udbygge de gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling for alle.

Det er vores ambition, at domstolene skal være en af de mest attraktive offentlige arbejdspladser i 2018. Vi vil derfor sætte fokus på at

 • sikre kvalificerede ansøgere til alle stillinger
 • sikre dygtige og kompetente ledere
 • arbejde for udvikling, udfordringer og ansvar til den enkelte medarbejder
 • arbejde for høj medarbejdertilfredshed
 • udbrede kendskabet til domstolene som arbejdsplads.
Til top Sidst opdateret: 02-10-2012 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her