Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Takster og salærer 

Takster - gældende

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager pr. 1. januar 2018

Sagsomkostninger i civile sager (proceduresager og inkassosager) med ændringer pr. 1. juni 2018

Vejledende satser for fastsættelsen af et passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i inkassosager pr. 1. juni 2017

Dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager pr. 1. januar 2018

Sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol (småsager om betalingspåkrav og udlægsforretninger i fogedretten) pr. 20. december 2007

Betalingspåkrav pr. 1 juni 2017

Vejledende takster for salærer i fogedsager pr. 1. oktober  2014

Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler pr. 1. januar 2018

Vejledende retningslinjer for honorering af tolke pr. 1. juli 2015

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i civile sager ved landsretten

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i straffesager ved landsretten

Takster - historiske

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager pr. 1. juli 2017

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager pr. 1. oktober 2014

Straffesager, ægteskabssager og børnefjernelsessager pr. 1. oktober 2012

Sagsomkostninger i civile sager, juli 2005

Sagsomkostninger i civile sager, december 2008

Sagsomkostninger i civile sager (proceduresager og inkassosager) pr. 1/3-17

Sagsomkostninger i civile sager (proceduresager og inkassosager) med ændringer pr. 1. juni 2017

Dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager pr. 1. oktober 2014

Dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager pr. 1. oktober 2012

Betalingspåkrav 1/3-17

Sagsomkostninger betalingspåkrav, december 2008

Vejledende takster ved betalingspåkrav pr. 1. oktober 2011

Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler pr. 1. oktober 2014

Vejledende takster for salær til retsmæglere gældende pr. 1. oktober 2012

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i straffesager ved landsretten 

Rejseforbehold og godtgørelse af advokaters transportomkostninger m.v. i civile sager ved landsretten 

 

Til top Sidst opdateret: 21-06-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk