Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dommerfuldmægtig 

Der er ca. 160 medarbejdere i Østre Landsret, der sammensætter sig af landsdommere, dommerfuldmægtige og kontormedarbejdere. For en beskrivelse af Østre Landsrets organisation henvises til Om Østre Landsret.

Dommerfuldmægtigenes arbejde i Østre Landsret

Dommerfuldmægtigene i Østre Landsret virker navnlig som konstitueret tredjedommer ved forfald blandt landsrettens dommere og deltager således i de planlagte hovedforhandlinger i alle typer sager. I den forbindelse får dommerfuldmægtigene ofte mulighed for at skrive udkast til tilkendegivelser, domme og kendelser.

 Lejlighedsvis deltager dommerfuldmægtigene i landsrettens rejseaktiviteter til bitingstederne under Østre Landsrets kreds.

Endvidere forbereder dommerfuldmægtigene kæremål i gældssanerings- og tinglysningssager, ligesom de på skift tilknyttes præsidentens sekretariat, hvor den pågældende deltager i forskellige administrative opgaver eksempelvis forberedelse af klagesager og udvalgsarbejde.

Dommerfuldmægtigene har i det daglige et tæt samarbejde indbyrdes med god mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet.

Dommerfuldmægtigens arbejdsopgaver kan i et vist omfang sidestilles med de arbejdsopgaver, der er indeholdt i den efterfølgende uddannelseskonstitution, som traditionelt følger direkte efter ansættelsen som dommerfuldmægtig efter cirka 1½ år.

Nærmere oplysninger om en stilling som dommerfuldmægtig i Østre Landsret kan fås ved henvendelse til en dommerfuldmægtig i landsretten på direkte telefonnr. 99 68 62 17.

Til top Sidst opdateret: 15-08-2012 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk