Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Digital behandling af civile sager er på vej til Østre Landsret 

 
Byretterne i Østre Landsrets kreds vil fra den 9. november 2017 successivt blive tilsluttet domstolenes nye digitale sagsbehandlingssystem for civile sager. Når det sker, behandles civile sager digitalt på domstolenes sagsportal www.minretssag.dk.

Se hvornår de enkelte retter overgår til digital behandling af civile sager på minretssag.dk ved at klikke her.

Når byretten har taget minretssag.dk i brug, skal du anke og kære civile sager på sagsportalen til den byret, som har afsagt afgørelsen. Byretten overfører derefter sagen til landsretten.

Hvis sagen ikke er behandlet på minretssag.dk i byretten, skal du sende din anke eller kære i brev eller på e-mail til byretten, som vil digitalisere anke- eller kæresagen og oversende den til landsretten.

Indtil minretssag.dk er taget i brug ved den ret, hvis afgørelse du ønsker at appellere, skal anke og kære ske efter de hidtil gældende regler. Dvs. at anke typisk skal ske ved indlevering af ankestævning til landsretten. Kære indleveres til den ret, hvis afgørelse ønskes kæret.

På domstol.dk kan du se overgangsreglerne for appelsager under nyheden ”Trinvis anvendelse af nye regler om civile sager”.
 
 
Ansøgninger til Procesbevillingsnævnet skal fortsat ske pr. post eller sikker mail/Digital Post i overensstemmelse med vejledningen på deres hjemmeside.

Der er udarbejdet vejledninger og små instruktionsfilm, der kan guide dig. Det hele finder du på Domstolsstyrelsens hjemmeside: http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/TILDIGDERER/MINRETSSAG/Pages/default.aspx

Skulle du opleve tekniske problemer, finder du på hjemmesiden også oplysninger, så du kan kontakte en central support i Domstolsstyrelsen.

Til top Sidst opdateret: 06-11-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk