Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Praktiske oplysninger 

 

Postadresse:
Østre Landsret
Bredgade 59
1260 København K

Åbningstid
Østre Landsrets åbningstid for personlig og telefonisk henvendelse er

mandag – fredag: Kl. 08.30 - 15.00.

Personlig henvendelse skal ske til Informationen, Bredgade 59, 1260 København K.

Du kan på bykortet se, hvor Østre Landsret ligger. Situationsplanen viser indgangene til landsrettens afdelinger.

Lukket
Landsretten holder lukket lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag samt den 24. og den 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på landsrettens hjemmeside – www.oestrelandsret.dk – fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode.

Landsrettens hovedtelefonnummer er 99 68 62 00
OBS direkte - se nedennævnte:

Retssektionernes direkte telefonnumre er følgende:

E-mail-adresser - tryk her

 

Afdelinger

Direkte telefon

Sektion A

1., 15., 16, 17.

99 68 63 10

Sektion B

2., 5., 6., 7.

99 68 63 20

Sektion C

3., 8., 9., 10.

99 68 63 30

Sektion D

4., 11., 14., 18.

99 68 63 40

Sektion E

12., 13., 21., 23.

99 68 63 50

Sektion F

19., 20., 22., 24.

99 68 63 60

Civile 1. instanssager forberedes af landsrettens 14. afdeling.

Familieretssager berammes i sektion B.

Fakturering og bankoplysninger 

Al fakturering skal foregå elektronisk under henvisning til landsrettens EAN-nummer: 5798000161214.

Betaling af retsafgifter og andre indbetalinger til landsretten kan ske kontant eller ved overførsel til landsrettens konto:

Danske Bank reg.nr. 0216 konto nr. 4069137245

Swiftadresse: DABADKKK

Iban.nr. dk4702164069137245

CVR-nr.: 21659509

SE-nr. 67765516 

Indlevering af processkrifter eller andet materiale
Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten pr. post eller indleveres til landsretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor landsretten har åbent.

Indlevering ved personlig henvendelse skal i åbningstiden ske til Informationen.

Uden for åbningstiden kan post afleveres i postkassen ved indgangen Bredgade 59.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til landsretten digitalt, anses for at være kommet frem til landsretten på det tidspunkt, hvor landsretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Det betyder f.eks. at et processkrift, der modtages digitalt af landsretten den 7. november 2016, kl. 23.59 anses for at være modtaget i landsretten den 7. november 2016.

Administrationskontor
Fredericiagade 26
Telefon: 99 68 62 00

Der kan forekomme ændringer i afdelingernes placering i den enkelte sag. Der henvises i øvrigt til retslisten og opslag i landsrettens forhal, Bredgade 59.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk