Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sygdom 

 
 

Lovligt forfald på grund af sygdom 

Hvis en person, der er lovligt indkaldt til et retsmøde, er forhindret i at møde i retten på grund af sygdom, kan retten kræve oplysninger om pågældendes sygdom nærmere dokumenteret inden for en nærmere fastsat frist.

Det vil i den forbindelse være afgørende for retten at vide, om sygdommen kun vedrører det konkrete retsmøde, eller om sygdommen for et længere tidsrum eller varigt udelukker den pågældendes tilstedeværelse i retten.

Du kan hente blanket til lægeerklæring til brug for dokumentation for lovligt forfald på grund af sygdom ved møde i retten på Domstol.dk. Blanketten findes her

Til top Sidst opdateret: 13-06-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk