Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

E-mail 

Landsrettens e-mailadresser


#.Afdeling@oestrelandsret.dk
(e-mail, som kan relateres til en verserende retssag, der behandles i den pågældende afdeling)

Berammelsesafdeling@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til berammelse i straffesager, dog ikke omberammelser)

faengslingskaeremaal@oestrelandsret.dk
(e-mails vedrørende fængslingskæremål)

forkyndelsestraf@oestrelandsret.dk
(e-mails vedrørende forkyndelse i straffesager)

Journalen@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til kontorets ansvarsområde)

Regnskab@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til kontorets ansvarsområde)

Servicesektion@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til kontorets ansvarsområde)

Aktindsigt@oestrelandsret.dk
(Bestilling af afgørelse og udskrifter)

Bibliotek@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til bibliotekets ansvarsområde) 

Itafdeling@oestrelandsret.dk
(e-mails, som kan relateres til afdelingens ansvarsområde)

Post@oestrelandsret.dk
(Alle mails, som ikke kan relateres til en verserende retssag ved en afdeling)

Praesident@oestrelandsret.dk
(Henvendelser fra pressen, enkeltpersoner og andre, som søger generel information)

Information om hvilke dokumenter, der kan sendes til domstolene digitalt, findes i Retningslinjer for brug af Email.

Indkomne e-mails bliver kontrolleret for virus  dels ved hjælp af et centralt system fælles for alle domstole dels lokalt ved embedet. Hvis der til landsretten sendes e-mails, som indeholder virus eller programkode (makroer), vil disse blive afvist af IT-systemerne og afsenderen vil blive informeret. Sådanne e-mails kan ikke læses i landsretten og betragtes som ikke modtagne.

 

To måder at sende sikkert på

Offentlig Digital Post
E-Boks-løsning, hvor der sendes via CVR-nr.
E-Boks-løsning, hvor der sendes via CPR-nr

Sikker e-mail med certifikat
Østre Landsret kan modtage og sende sikker e-post via hovedpostkassen post@oestrelandsret.dk.

Ved afsendelse af sikker e-post skal man være i besiddelse af den offentlige nøgle til post@oestrelandsret.dk. Den offentlige nøgle er et certifikat og den kan hentes på TDC´s hjemmeside.

Hent Østre Landsrets certifikat

Sikker e-mail med E-boks
Der er etableret e-mail adresser til hver afdeling, f.eks.

 1.afdeling@oestrelandsret.dk.

E-mails til disse adresser vil altid blive håndteret samme dag, hvis de modtages inden for åbningstiden. Anvendes andre e-mailadresser er der ikke sikkerhed for, at e-mailen bliver håndteret samme dag.

Østre Landsret kan modtage og sende sikker e-post via nedenstående postkasser. Post med personfølsomme oplysninger skal sendes som almindelig post eller som sikker e-mail.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2017 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk