Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelser af hverdagens juridiske konflikter 

 

Østre Landsret vil som domstol gerne udbrede kendskabet til de afgørelser, der træffes ved retten inden for det område, der kan kaldes juridiske hverdagskonflikter: Hvem skal betale, hvis jeg falder på et isglat fortov? Må jeg fremleje min lejlighed? Hvor går grænsen mellem vold og bare iver på en fodboldbane? 

Nedenfor kan læses resume af afgørelser udvalgt af landsrettens afdelinger. Der vil løbende blive lagt nye resumeer ind.

Der kan anmodes om udskrift af de enkelte afgørelser ved at kontakte landsrettens regnskabsafdeling: 

aktindsigt@oestrelandsret.dk

For udskrifter skal der betales 175 kr.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Karen Hald (41 25 90 31).

Resumeer

 At en ejendom skal anvendes til flygtninge, berettiger ikke køber af ejendommen overfor til at hæve handlen. Dom af 20. september 2018

 Mand skal betale for reparation af p-automat og bom. Dom af 5. juli 2018

Andelshaver skal betale for arbejder i foreningen, selvom hans egen lejlighed ikke er omfattet. Dom af 29. juni 2018

Almennyttig boligforening kan ikke afskære en afdeling fra at vælge en afdelingsbestyrelse. Dom af 9. maj 2018 

Mand skal betale store beløb hævet på hans dankort på stripklub. Dom af 16. maj 2018 

Forældrepar dømt for vold mod børn. Dom af 20. april 2018 

Fraskilt hustru har ikke krav på ændring af bodelingsaftale. Dom af 20. april 2018

Ikke yderligere krav i anledning af overarbejde. Dom af 20. april 2018

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for medarbejders skade. Dom af 6. april 2018 

Afskedigelse af advokatsekretær var saglig dom af 21. marts 2018

Ejerforening har ikke vedligeholdelsespligt for pontonbroer. Dom af 15. marts 2018 

Lejers fjernelse fra lejemålet påkrævet efter to brande i lejligheden. Dom af 9. marts 2018

Et års fængsel for besiddelse af 15 kilo hash på Christiania. Dom af 1. marts 2018

Hund skal aflives. Dom af 7. februar 2018 

Bilist frakendt førerretten på grund af for tæt kørsel. Dom af  7. februar 2018

Lovlig afskedigelse af kvinde på barsel. Dom af 6. februar 2018 

Lempede regler om hashkørsel medfører ikke generhvervelse af frakendt førerret. Dom af 23. januar 2018

Mand straffet med fængsel for at tage fodlænke af. Dom af 21. december 2017 

For at få forsikringsdækning skal du kunne bevise, at det forsikrede rent faktisk er dit. Dom af 20. december 2017

Rå vold mod kæreste straffes med fængsel. Dom 18. december 2017

Ikke rimeligt at opsige et lejemål, som udlejer selv vil benytte 15. december 2017

Uoverensstemmelse udviklede sig til vold. Dom af 15. december 2017

Bevidst påkørsel af andre med en bil straffet som grov vold. Dom af 17. maj 2017

Hvis en hund, der ikke er i snor, bider en anden hund, der er i snor, kan det straffes med bøde. Dom af 5. maj 2017

Et barn kan overtage sine forældres almen lejebolig, hvis de har haft fælles husstand i mindst 2 år. Dom af 3. maj 2017

Hvis der ikke saltes godt nok i glatføre, risikerer man at skulle betale erstatning, hvis nogen falder og slår sig. Dom af 9. november 2016

Kørsel med hash (THC) i blodet kan straffes, selvom det måtte skyldtes passiv rygning. Dom af 6. april 2016

Til top Sidst opdateret: 25-09-2018 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk