Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Familieretten 

Langt de fleste familieretlige sager afgøres i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen). Hvis Familieretshuset ikke kan afgøre sagen, sender de den videre til familieretten. Familieretten behandler også klager over afgørelser fra Familieretshuset.

Familieretten
Tinghusgården
Albanigade 30, 1. sal
5000 Odense C.

Parkeringsmuligheder

Åbningstider:
Hverdage mandag - fredag fra kl. 8.30 - 15.00
Telefon 66 11 47 12

E-mail henvendelser:

familie.ode@domstol.dk

 

Familieretten og Familieretshuset samarbejder om at sikre sammenhængende og trygge forløb for borgerne med særligt fokus på barnet. Se hvordan systemet hænger sammen:

Familieretshusets hjemmeside kan du se, hvordan de behandler sagerne og hvad du skal gøre, hvis du vil starte en sag om skilsmisse, forældremyndighed, samvær, børnebidrag og fader- og medmoderskab samt værgemål.

Hvis din sag handler om udlevering af et barn, skal du henvende dig i familieretten (tidligere fogedretten).

Familieretten er en afdeling i byretterne i de enkelte retskredse. Her på domstol.dk kan du læse om, hvordan familieretten behandler de forskellige typer af familieretssager. Dommerne i familieretterne har stor erfaring med at behandle sager, som er følsomme og svære for de involverede parter. Hvis der er børn involveret, vil forløbet i familieretten være tilpasset det enkelte barns behov, så oplevelsen bliver så tryg og skånsom som muligt. Hvis barnet skal udtale sig, vil det foregå som en fortrolig samtale mellem barnet, en børnesagkyndig psykolog og den dommer, som skal afgøre sagen. Og det vil foregå i lokaler, der er særligt indrettet til børn.

Du kan læse mere om Familieretten her.

Til top Sidst opdateret:  
Retten i OdenseseperatorAlbanigade 28seperator5000 OdenseseperatorTelefon: 66114712seperatorEmail: odense@domstol.dk