Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Foreningen Ring 3 sagen 

Dato for Sagens anlæg:

15-01-2014 

Du kan læse mere om gruppesøgsmål her:

Læs mere

Sagens parter:

Sagsøgeren:

Foreningen Ring 3 sagen
v/ Formanden
Anders Helmer Rasmussen

ved advokat:

Advokat Jacob Fabritius de Tengnagel

Andersen Partners Advokatselskab

Jernbanegade 31,

6000 Kolding.

Tlf: 76 22 22 22

jft@andersen-partners.dk

Grupperepræsentanten:

Formand Anders Helmer Rasmussen

Bækkelunds Have 3

5210 Odense NV.

ved advokat:

Advokat Jacob Fabritius de Tengnagel

Andersen Partners Advokatselskab

Jernbanegade 31,

6000 Kolding.

Tlf: 76 22 22 22

jft@andersen-partners.dk

Sagsøgte:
Odense Kommune
ved advokat:

Advokat Michael Neumann

Horten Advokatpartnerselskab

Philip Heymans Allé 7,

2900 Hellerup

Tlf. 33 34 40 00

E-mail: securemail@horten.dk

Sagen er anlagt ved:

Retten i Odense

Sagsnummer i retten:

BS 1-91/2014 

Resume af sagen:

Sagen drejer sig om Odense Kommunes manglende opfyldelse af sælgers loyale oplysningspligt i forbindelse med kommunens salg af byggegrunde beliggende på Bækkelunds Have og Sukkeræble Have i perioden 2009 til 2011. Foreningens synspunkt er, at Odense Kommune, ved at undlade at oplyse om kommunens planer om en eventuel kommende Ring 3 Vest, har pådraget sig et erstatningsansvar, eller i alle tilfælde, at der kan gøres et forholdsmæssigt afslag gældende.

En beskrivelse af gruppen:

Grundkøbere som i perioden november 2009 til og med 31. december 2011 af Odense Kommune har købt parcelhusgrunde i udstykningen Bækkelunds Have/Sukkeræble Have, 5210 Odense, og som er anført på liste, jf. sagens bilag 12, kan tilmelde sig gruppesøgsmålet.

Sagsgenstand:

Grundkøbernes krav om, at Odense Kommune anerkender erstatningspligt for enten et tab eller anerkender at godtgøre et forholdsmæssigt afslag i forbindelse med de respektives grundkøb af Odense Kommune.

Sagens afgrænsning:

Grundkøbere som i perioden november 2009 til og med 31. december 2011 af Odense Kommune har købt parcelhusgrunde i udstykningen Bækkelunds Have/Sukkeræble Have, 5210 Odense, og som er anført på liste, jr. sagens bilag 12, kan tilmelde sig gruppesøgsmålet.

 

Hvilke krav er omfattet af gruppesøgsmålet?

Grundkøbernes krav om, at Odense Kommune anerkender erstatningspligt for enten et tab eller et forholdsmæssigt afslag i forbindelse med de respektives grundkøb af Odense Kommune.

Dette et tilmeldingssøgsmål:

Ja

Oplysning om, hvor man kan til- eller framelde sig:

Tilmelding til gruppesøgsmålet, jf. retsplejelovens § 254 e, stk. 6, skal ske til grupperepræsentanten ved advokat Jacob Fabritius de Tengnagel.

Krav om sikkerhedsstillelse ved tilmelding:

Det betinges ikke af sikkerhedsstillelse at tilmelde sig gruppesøgsmålet, da der er retshjælpsforsikring for alle potentielle deltagere.

Oplysning om evt. fri process:

Den 12. maj 2014 har Civilstyrelsen modtaget Foreningens ansøgning om fri proces til gruppesøgsmålet mod Odense Kommune. Der forventes afgørelse i sagen inden 6 til 8 måneder fra Civilstyrelsens modtagelse af ansøgningen, dvs. ultimo 2014/primo 2015.

Oplysning om underretning:

Underretning skal ske ved, at åbningsunderretningen skal fremsendes til de potentielle nu kendte gruppemedlemmer ved individuelle breve, og ved at åbningsunderretningen skal bekendtgøres offentligt i en landsdækkende avis og i Fyens Stiftstidende.

Fristen for at tilmelde sig gruppesøgsmålet:

12-12-2014 

Tilmelding til gruppesøgsmål:

Til topSidst opdateret:  
Retten i OdenseAlbanigade 285000 OdenseTelefon: 66114712Fax: 66129712 Email: odense@domstol.dk