Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle sagsbehandlingstider 

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

Nedenfor kan man se, hvor lang tid, der generelt går, fra Retten i Nykøbing F. modtager en sag, indtil der afholdes retsmøde i sagen. Der kan være forhold, der medfører, at sagen tager længere tid at beramme, ligesom der kan være forhold, der medfører, at retsmødet kan berammes hurtigere end de tidsrum, der er angivet nedenfor.

 

Straffesager

 • Straffesager: Berammelsestid 5-6 måneder

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 3-4 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 8 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 2 måneder
  • 1 dags varighed: Om 3 måneder
  • Forældreansvarssager: Om 2 måneder

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender indkaldelse til boets kontaktperson senest 14 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 2 - 3 dage efter modtagelse af eventuelle blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 1 uge efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

 • Gældssanering: Berammelsestid 4-8 uger
 • Konkurs: Berammelsestid 4 - 7 dage
 • Tvangsopløsning: Berammelsestid 4-6 uger

Fogedsager

 • Almindelig udlægssag: Berammelsestid 8 - 10 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3 - 4 uger
 • Samværssag: Berammelsestid 1 - 3 uger 
 • Tvangsauktion: Berammelsestid 8 - 10 uger

 

Til top Sidst opdateret: 21-02-2020 
Retten i Nykøbing FalsterseperatorVestensborg Allé 8seperator4800 Nykøbing FalsterseperatorTelefon: 99684400seperatorEmail: nykobing@domstol.dk