Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om betingelserne for skattefri udbetaling af befordringsgodtgørelse 
23-12-2016 

Sag om betingelserne for skattefri udbetaling af befordringsgodtgørelse.
Retten i Nykøbing Falster har den 23. december 2016 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en kontraktspiller i en håndboldklub var skattepligtig af befordringsgodtgørelse, som han havde modtaget af håndboldklubben for kørsel til kampe og træning. Hovedsageligt handlede sagen om, hvorvidt klubben havde ført fornøden kontrol af de af spilleren indberettede kørsler og om anvendelsen af den såkaldte 60-dages regel i ligningsloven.

Landsskatteretten havde afgjort, at spilleren var skattepligtig af de modtagne befordringsgodtgørelser og spillerne havde indbragt denne afgørelse for retten og gjort gældende, at betingelserne for at modtage befordringsgodtgørelserne skattefrit var opfyldt.

Retten afgjorde, at spilleren for et af de omhandlede indkomstår kunne modtage befordringsgodtgørelsen skattefrit, da klubben havde ført den fornødne kontrol og betingelserne for skattefrihed efter ligningsloven i øvrigt var opfyldt. For de to andre indkomstår som sagen omhandlede, afgjorde retten, at spilleren ikke opfyldte betingelserne for skattefrihed, idet betingelserne herfor i den såkaldte 60-dages regel ikke var opfyldt.

Til top Sidst opdateret: 23-12-2016 
Retten i Nykøbing FalsterseperatorVestensborg Allé 8seperator4800 Nykøbing FalsterseperatorTelefon: 99684400seperatorEmail: nykobing@domstol.dk