Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle ekspeditions- og berammelsestider  

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for de forskellige typer sager.

Berammelsestid er den tid, det gennemsnitlig forventes at vare fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse og indtil der kan afholdes retsmøde.

Straffesager Berammelsestid
Straffesager 4-8 mdr

.

Civile sager Berammelsestid
Første (telefon)møde 8-10 uger efter svarskrift er modtaget
Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2½-3 mdr

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

½ dags varighed
1 dags varighed

 


5-6 mdr
8-9 mdr

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid.
Læs mere her.

Familiesager Berammelsestid
Tvangsfuldbyrdelse sager 1-3 uger
Forældreansvarssager: 3-5 mdr

.

Dødsboer Tidspunkt
Skifteretten sender brev til boets kontaktperson Cirka 7 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
Skifteretten sender en skifteretsattest til boets kontaktperson Cirka 1 uge efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen
Skifteretten sender opkrævning af boafgift til boets kontaktperson Cirka 2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra Skat

.

Insolvenssager Berammelsestid
Gældssanering 3-6 uger
(længere i ferieperioder)
Konkurs 1-2 uger
Tvangsopløsning 3-5 uger
Ægtefælleskifte 4-6 uger

.

Fogedsager Berammelsestid
Almindelig udlægssag 6-8 uger
Udsættelse af lejemål - udkørende 3-4 uger
Tvangsauktion 10-15 uger

 

 

Til top Sidst opdateret: 18-12-2019 
Retten i NæstvedseperatorGardehusarvej 5seperator4700 NæstvedseperatorTelefon: 99685200seperatorEmail: naestved@domstol.dk