Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

18-aarig dømt for uagtsomt manddrab 
13-12-2018 

18-årig mand dømt for uagtsomt manddrab ved at have tilbudt en 16-årig dreng en stærk blanding af MDMA og Faxekondi. Den 16-årige afgik kort tid efter ved døden.
 

Sagen kort fortalt

Den 26. oktober 2018 havde tiltalte en række gæster i sin lejlighed. Ud på aftenen hentede tiltalte hash og MDMA. Tiltalte og nogle af vennerne indtog nogle små ”MDMA-baner”. Senere blandede tiltalte ca. 1 gram MDMA i en faxekondiflaske, der var en tredjedel fuld. Tiltalte tilbød denne til den 16-årige, idet han dog samtidig sagde, at det var en stærk blanding. Den 16-årige drak af flasken og fik det senere så dårligt, at der måtte tilkaldes ambulance. Han blev efterfølgende fløjet i helikopter til Rigshospitalet, hvor han blev konstateret død den 27. oktober 2018 kl. 01.46.

Tiltalen var besiddelse af 10 gram MDMA til dels med henblik på videreoverdragelse, uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse.
Tiltalte
nægtede sig skyldig i uagtsomt manddrab og forsætlig fareforvoldelse men erkendte at have besiddet de 10 gram MDMA til dels med henblik på videreoverdragelse.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte havde gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab ved at lave en stærk blanding af et stærkt narkotisk stof og Faxekondi og tilbyde det til en 16-årig dreng, der kort tid efter afgik ved døden som følge af en MDMA-forgiftning. Den 16-årige havde ikke megen erfaring med MDMA, hvad tiltalte derimod selv havde.   
Retten fandt det ikke bevist, at tiltalte, der selv drak af flasken, havde forsæt til fareforvoldelse.

Den tiltalte blev fundet skyldig i besiddelse af 10 gram MDMA og uagtsomt manddrab.
Straffen blev fastsat til 4 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, og hvis Kriminalforsorgen finder det fornødent behandling for misbrug af euforiserende stoffer og psykiatrisk behandling. Dommerne lagde vægt på tiltaltes unge alder, og at han var ustraffet. Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 12. december 2018.

 Sagsnummer: SS10028/2018

 

Til top Sidst opdateret: 13-12-2018 
Retten i NæstvedseperatorGardehusarvej 5seperator4700 NæstvedseperatorTelefon: 99685200seperatorEmail: naestved@domstol.dk