Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængselsstraffe på 10 til 15 år for omfattende produktion og salg af amfetamin 
03-01-2018 

Domsresumé

7 mænd i alderen 23 – 48 år, er fundet skyldige i blandt andet overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, ved at have deltaget i et organiseret samarbejde med flere personer, der handlede med narkotika. Retten fandt det bevist, at de tiltalte deltog i indsmugling, fremstilling og besiddelse af store mængder amfetamin i pulver- og olieform, og at dette skete med henblik på videreoverdragelse mod betydelige vederlag.

Udover de 7 mænd blev en 31-årig kvinde fundet skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 290, stk. 2, for at have bistået de øvrige tiltalte.

Retten kunne ikke fastlægge de enkelte tiltaltes nærmere indbyrdes roller i samarbejdet, men fandt dog, at fire af de tiltalte havde centrale roller i organiseringen af handel med amfetamin, og at de tre øvrige tiltalte havde mindre centrale roller.

Straffen for tre af de tiltalte med centrale roller i samarbejdet blev udmålt til fængsel i 15 år. Strafudmålingen for den sidste af de fire tiltalte med centrale roller er udsat på en mentalundersøgelse.

Straffen for en af de tiltalte, der blev anset for at have en mindre central rolle, og som tillige var tiltalt for at have forsøgt at flygte fra fængslet ved anvendelse af et haglgevær, blev udmålt til fængsel i 12 år.

Straffen for to øvrige tiltalte med mindre centrale roller blev fastsat til fængsel i 10 år.

Den 31- årige kvinde der blev fundet skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed blev straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder.

Retten fandt det blandt andet bevist, at samarbejdet omfattede 49,8 kg. amfetamin beslaglagt på en parkeringsplads i Slagelse den 6. oktober 2016, 19,6 liter amfetaminolie fundet i Jylland den samme dag, næsten 3 kg. amfetamin opbevaret hos en af de tiltalte og mere end 10 kg. amfetamin fundet i et kælderrum i Slagelse den 31. oktober 2016.  

Flere af de tiltalte blev endvidere fundet skyldige i en række andre forhold, herunder overtrædelse af våbenloven og færdselsloven.

SS 5220/2017

Til top Sidst opdateret:  
Retten i NæstvedseperatorGardehusarvej 5seperator4700 NæstvedseperatorTelefon: 99685200seperatorEmail: naestved@domstol.dk