Hop til indhold

  Retten i Næstved

Retten i Næstved følger Statsministeriets anbefalinger om at minimere al offentlig aktivitet mest muligt med henblik på at begrænse spredningen af smitte med COVID-19.

Det betyder, at Retten i Næstved som udgangspunkt er lukket.

Næsten alle retsmøder samt møder i skifteretten og fogedretten er aflyst fra og med den 12. marts 2020 til og med mandag den 13. april 2020 (2. påskedag).

Danmarks Domstole har identificeret de særligt kritiske sagsområder, hvor driften skal opretholdes:

·  Grundlovsforhør

·  Fristforlængelser

·  Afsigelse af kendelser om indgreb, hvis de haster

·  Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

·  § 747 forhør, der ikke kan udsættes

·  Fogedforretninger, der ikke kan udsættes

·  Afhentning af børn, der er ved at blive smuglet ud af landet etc.

·  Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

·  Visse konkurssager af hastende karakter

Det vil være op til en konkret vurdering, hvorvidt en sag opfylder ovenstående betingelser. Det er forudsætningen, at alle kritiske sager gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende anbefalinger.

Beslutningen om udelukkende at prioritere ovenstående sager ved domstolene vil betyde, at en række væsentlige sagsområder vil blive nedprioriteret, og at sagerne indtil videre udsættes. Det gælder følgende sagsområder:

·  Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·  Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·  Fogedsager, bortset fra de mest hastende

·  Dødsboskiftesager

·  Notarialforretninger

·  Fremstillinger i fogedretten

Har du en sag af meget hastende karakter, kan du skrive til den pågældende afdelings postkasse. Mails vil løbende blive vurderet vedrørende sagens omfang. Hvis henvendelsen ikke vedrører en kritiske sag, kan den ikke forventes behandlet før ovennævnte anbefaling fra statsministeriet er bortfaldet.

Civilretten:

Strafferetten:

Familieretten:

Fogedretten:

Skifteretten:

Administrationen:

civil.nae@domstol.dk

foged.nae@domstol.dk

 

 

 
 

 

 

 

 

Retten i Næstved kan i meget hastende tilfælde tillige kontaktes på telefon 9968 5200.

Ved telefonisk henvendelse vil denne blive besvaret af en medarbejder, som arbejder hjemmefra. Derfor har medarbejderen kun i begrænset omfang adgang til at svare på spørgsmål til en sag, da ikke alle sager er digitale. Hvis medarbejderen ikke kan svare straks, henvises til henvendelse via e-mail. Se herom ovenfor.

Testamenter og øvrige notarforretninger
Som følge af situationen med coronavirus gennemføres der for tiden ikke fysiske notarforretninger vedrørende påtegning af testamenter. Testamenter kan i stedet oprettes som vidnetestamenter.

Som følge af nedlukningen af domstolene på grund af coronavirus, opretholdes notarforretninger kun i meget begrænset omfang.

Der gennemføre notarforretninger for erhvervskunder, herunder de notarforretninger, der kræver fysisk fremmøde. Der gennemføres alene notarforretning for erhvervskunder efter konkret telefonisk anmodning fra pågældende erhvervskunde.

Det er for erhvervskunder muligt at bestille tid til notarforretning ved at ringe på rettens hovednummer på 9968 5200 – tast 6.

Det bemærkes, at sagerne gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes til en hver tid gældende anbefalinger.

Du kan læse mere her.

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 01-04-2020 
Retten i NæstvedseperatorGardehusarvej 5seperator4700 NæstvedseperatorTelefon: 99685200seperatorEmail: naestved@domstol.dk