Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktuelle sagsbehandlingstider 

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

Her kan du se rettens aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager.

Nedenfor kan man se, hvor lang tid der generelt går, fra Københavns Byret modtager en sag, indtil der afholdes retsmøde i sagen. Der kan være forhold, der medfører, at sagen tager længere tid at beramme, ligesom der kan være forhold, der medfører, at retsmødet kan berammes hurtigere end de tidsrum, der er angivet nedenfor.

Københavns Byret har gennem de seneste 2 år modtaget et betydeligt antal store og langvarige straffesager. Mange af dem omtales jævnligt i medierne. Disse sager har lagt og lægger fortsat beslag på mange dommere, retssekretærer, service-sikkerhedsmedarbejdere og andre medarbejdere. Desværre tilføres Byretten ikke i samme omfang ressourcer til løsningen af opgaverne. Derfor er Byrettens sagsbehandlingstider steget og er som anført nedenfor:

 

Straffesager

Hovedforhandling:

 • Domsmandssager: 6 måneder.
 • Færdselssager: 3 måneder.
 • Bødesager: 4 uger.
 • Våben-, vold- og voldtægtssager: 37 dage.

Civile sager

 • Første (telefon)møde: 6-7 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

o   ½ dags varighed: 6 måneder

o   1 dags varighed: 8 måneder

o   Forældreansvarssager: telefonmøde indenfor 4 uger, retsmøde indenfor 1-2 måneder

o   Familieretstvister behandlet på skriftligt grundlag: 2 måneder

o   Tvangsfuldbyrdelse i sager om børn: 2-3 uger

Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 4 uger.

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

 

Dødsboer

 •  Skifteretten sender brev til boets kontaktperson samme dag efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 20 arbejdsdage efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

 

Fogedsager

 

 • Retsmøde efter sagens modtagelse:
 • Almindelig udlægssag:  11 uger
 • Udsættelse af lejemål - udkørende:  5 uger
 • Tvangsauktion:  10-11 uger
Til top Sidst opdateret: 17-09-2019 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk