Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Pressemeddelelse 
15-07-2008 

Ved Højesterets kendelse af 2. juli 2008 blev prøvelsen af lovligheden af frihedsberøvelsen af to tunesere hjemvist til byretten til fornyet behandling. Sagen har herefter været forelagt for byretten den 14. juli 2008.

Den 15. juli 2008 kl. 13.00 har Københavns Byret afsagt kendelse. Byretten finder, at betingelserne i udlændingeloven vedrørende frihedsberøvelse af de to tunesere under behandlingen af sagen om afvisning eller udvisning er opfyldt. Den af Rigspolitichefen iværksatte frihedsberøvelse har været lovlig, og de pågældende skal fortsat være frihedsberøvede.

Fristen for frihedsberøvelsen er for begge tuneseres vedkommende fastsat til den 12. august 2008.

Retten har fundet, at de af Rigspolitichefen ved retsmødet den 14. juli 2008 fremlagte oplysninger i fornødent omfang har sandsynliggjort, at de to tunesere var i færd med at forberede drab og dermed et terrorrelateret angreb på en af tegnerne af Muhammed-tegningerne. Retten har derfor fundet, at de to tunesere er en fare for statens sikkerhed.

Til top Sidst opdateret: 15-07-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk