Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ekstrahurtig behandling af betlerisager i Københavns Byret 
11-08-2017 

Siden 6. juli i år har der været reserveret faste dage i Københavns Byret til behandling af sager om tiggeri.

Politiet fortæller på stedet de pågældende tiggere, hvad de er anklaget for, og hvor og hvornår de skal møde i byretten, såkaldt straks-forkyndelse af indkaldelsen til retsmødet og anklageskriftet. Politiet forkynder også for vidner i sagen, idet det dog forudsættes, at der er tale om politividner.

Anklagemyndigheden sender herefter sagen til byretten på normal vis sammen med en bevisfortegnelse og med angivelse af, at der er tale om en fast-track-sag og med oplysninger om berammelsestidspunkt og forkyndelse.

Ordningen etableres på baggrund af, at straffen for betleri ved lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) blev skærpet til 14 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde, når forholdet er begået i gågade, ved stationer, i offentlige transportmidler samt i og ved supermarkeder mv.

Kravet om, at politiet først skal give en advarsel, inden en person kan straffes for betleri, blev samtidig fjernet, når forholdet er begået et af de nævnte steder. 

I første omgang er ordningen indført i Københavnsområdet, hvor problemerne med tiggeri formodes at være mest udbredt. Men ordningen kan blive udbredt til hele landet. Alle retskredse blev derfor ultimo juni orienteret om fast-track-ordningen.

Til top Sidst opdateret: 11-08-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk