Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om terrorfinansiering 
15-03-2010 

Der er i dag den 15. marts 2010 i Københavns Byret afsagt dom i en sag om terrorfinansiering, og tiltalte er blevet straffet med fængsel i 6 måneder, der er gjort betinget.

Der var i sagen rejst tiltale mod en af talsmændene for Foreningen Oprør for indsamling og overdragelse af midler (og forsøg herpå) til grupper, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, herunder FARC (Colombias væbnede revolutionshær) og PFLP (Folkefronten til Palæstinas Befrielse).

Retten har lagt vægt på, at det ved Østre Landsrets dom af 18. september 2008 og Højesterets dom af 25. marts 2009 i "Fighters and Lovers sagen", der vedrørte salg af t-shirts med henblik på at sende en del af overskuddet til FARC og PFLP, blev lagt til grund, at de nævnte bevægelser er organisationer, som er omfattet af straffelovens § 114 om terrororganisationer.

Retten har anset tiltalte som hovedmanden bag indsamlingerne.

Det er ikke bevist, at der blev overdraget midler til de nævnte organisationer, men tiltalte er dømt for forsøg herpå samt for at have medvirket til indsamlingerne. Der er blandt andet lagt vægt på, at det fremgår af Foreningen Oprørs hjemmeside, at der ved flere lejligheder blev samlet ind til organisationerne, ligesom tiltalte i flere pressemeddelelser og interviews udtalte sig om indsamlingerne.

Selv om motivet efter tiltaltes forklaring var at skabe debat om terrorlovgivningen, har retten tilsidesat hans forklaring om, at der ikke var realiteter bag indsamlingerne.

Tiltalte er også blevet dømt for at stå bag en appel på Foreningen Oprørs hjemmeside, hvori man opfordrede til indsamling af midler med henblik på, at der under en planlagt konference i 2005 for en række organisationer blev offentliggjort en kollektiv overførsel af midlerne til bevægelser, som er omfattet af straffelovens § 114 om terrororganisationer. Den nævnte appel blev oprindeligt beslaglagt af retten og er nu konfiskeret.

Til top Sidst opdateret: 15-03-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk