Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om erstatning for uberettiget frihedsberøvelse 
29-10-2014 

Københavns Byret har den 29. oktober 2014 afsagt dom om kompensation i forbindelse med ulovlig frihedsberøvelse af  personer, som havde overværet en fodboldkamp mellem FCK og Brøndby på Brøndby Stadion den 1. december 2013.

Ved dommen fik de ca. 360 sagsøgere tilkendt 1.500 kr. i yderligere kompensation udover de 2.500 kr., som i forvejen var udbetalt.

Efter at fodboldkampen var sluttet, fulgte Københavns Vestegns Politi ca. 1.500 FCK-fans til Glostrup Station, således at der ikke skulle opstå konfrontationer med Brøndby-fans. Undervejs begyndte ca. 30 - 50 FCK-fans at udøve hærværk og kaste med sten i forbindelse med en konfrontation med Brøndby-fans. Herefter blev ca. 480 personer, som var på vej til stationen frihedsberøvede, således at politiet kunne registrerere dem med henblik på at finde gerningsmændene til episoderne.

Københavns Vestegns Politi har erkendt, at frihedsberøvelserne ikke var i overensstemmelse med politilovens § 8, og har i den anledning udbetalt 2.500 kr. i kompensation til de frihedsberøvede.

De frihedsberøvede har under sagen påstået sig tillagt yderligere 7.500 kr. i kompensation, fordi de fandt, at frihedsberøvelsen tillige var i strid med med forsamlingsfriheden i grundlovens § 79, og den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 5 om personlig frihed og artikel 11 om forsamlingsfrihed. Derudover fandt frihedsberøvede, at de havde været udsat for tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling som anført i artikel 3, idet de blandt andet ikke alle fik siddeunderlag, tilbudt vand og fik mulighed for toiletbesøg.

Retten fandt, at frihedsberøvelserne som følge af, at de var i strid med politilovens regler, tillige indebar en overtrædelse af EMRK artikel 5, men at der ikke tillige var en overtrædelse af artikel 11.

Da frihedsberøvelserne fortsatte efter, at de frihedsberøvede var registreret, fandt retten, at de frihedsberøvede havde krav på yderligere kompensation på 1.500 kr.

Idet hovedparten af de frihedsberøvede fik tilbudt siddeunderlag, og fik mulighed for toiletbesøg, samt havde mulighed for at få vand, fandtes EMRK artikel 3 om tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling ikke overtrådt. 
 

BS 1A-1141/2014

Til top Sidst opdateret: 29-10-2014 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk