Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen om overfald på Nørrebro på 4 unge turister fra Randers 
30-01-2013 

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen om de fire unge turister fra Randers, som blev overfaldet af en større gruppe unge mænd med indvandrerbaggrund på Nørrebro den 5. maj 2012.

Der er under sagen rejst tiltale mod en nu 17-årig mand for forsøg på manddrab, med baggrund i et bandeopgør, vidnetrusler, trusler og overtrædelse af straffelovens § 119. Sagen er behandlet under medvirken af nævninge.

Retten har fundet det bevist, at mellem 10 og 12 personer deltog i overfaldet på de 4 unge turister. Der er ikke ført bevis, der har belyst formålet med overfaldet eller farligheden heraf. Det er ikke efter karakteren af overfaldet, knivstikkenes placering og antal, godtgjort, at de personer, der deltog i overfaldet, havde forsæt til drab, ligesom det ikke er bevist, at de udgjorde en bande i straffelovens forstand, at tiltalte er knyttet til en sådan bande, eller at overfaldet var et led i et bandeopgør.

Tiltalte er herefter blevet frifundet for drabsforsøg med baggrund i bandeopgør.

Tiltalte er idømt fængsel i 1 år for vold, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, trusler og overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1. Der var dissens for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2013 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk