Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brandterrorsagen 
13-12-2012 

Københavns Byret har den 13. december 2012 afsagt skyldkendelse i en nævningesag, hvor anklagemyndigheden har rejst tiltale mod 5 mænd for overtrædelse af straffelovens § 114 (brandterror) og forsøg herpå.
Tiltalen angår for så vidt angår de tiltalte A og B dels 9 tilfælde af brandterror rettet mod henholdsvis Kopenhagen Fur (to tilfælde), Politiskolen, Pelsbox Danmark, Nestlé Danmark, Saga Fur, Politiets Efterretningstjeneste, Rigspolitiets Koncern IT og Nordeas hovedkontor (forhold 1 a – i) og dels – i forening med de tiltalte C, D og E – et tilfælde af brandterror rettet mod Den Græske Ambassade (forhold 2).

Tiltalen angår endvidere for så vidt angår de tiltalte A, C, D og E et tilfælde af forsøg på brandterror rettet mod Politiskolen (forhold 3) samt to tilfælde af forsøg på terrorhandlinger rettet mod politifolk og politiets biler (forhold 4) og mod Faderhuset i Bandholm, Christiansborg, Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Livgardens bygninger, Mærsk og virksomheder, der beskæftiger sig med GMO-produkter (forhold 5). I alle tiltalepunkterne har anklagemyndigheden påstået brandstiftelserne henført under straffelovens § 180 (kvalificeret brandstiftelse).

Der kan kun straffes for terror, hvis brandstiftelserne er omfattet af straffelovens § 180.

De tiltalte A, C, D og E har erkendt sig skyldige i forsøg på brandstiftelse i forhold 3 (Politiskolen), men har påstået forholdet henført under straffelovens § 181. Disse tiltalte – og tiltalte B - har i øvrigt påstået frifindelse.

Tiltalte A er i forhold 1 a - i frifundet i 7 ud af 9 forhold. A er frifundet for forhold 2 (Den Græske Ambassade). A er videre i overensstemmelse med sin erkendelse fundet skyldig i forhold 3 (Politiskolen).

3 juridiske dommere og 3 nævninger har i det væsentlige stemt for domfældelse efter anklageskriftet i forhold 1 a – i og forhold 3, herunder for at forholdene er omfattet af straffelovens § 180. Efter stemmereglerne er forholdene imidlertid henført under straffelovens § 181, stk. 1.

I forhold 4 og 5 er A frifundet.

Tiltalte B er i forhold 1 a - i frifundet i et forhold og fundet skyldig i brandstiftelse mod Kopenhagen Fur (to tilfælde), Rigspolitiets Koncern IT, Politiskolen, Pelsbox Danmark, Nestlé, Saga Fur og Nordea. Med undtagelse af forhold 1 d (Pelsbox Danmark), der efter stemmeflertallet er omfattet af straffelovens § 180, er forholdene i øvrigt efter stemmereglerne omfattet af straffelovens § 181, stk. 1.

I forhold 1 a - i har 3 juridiske dommere og 3 nævninger i det væsentlige stemt for at straffe B efter straffelovens § 180.

B er endvidere fundet skyldig i brandstiftelse mod Den Græske Ambassade. Forholdet er henført under straffelovens § 181.

De tiltalte C, D og E er i overensstemmelse med deres erkendelse fundet skyldige i forhold 3 (Politiskolen).

3 juridiske dommere og 3 nævninger har stemt for, at forholdet er omfattet af straffelovens § 180, mens 3 nævninger har stemt for, at forholdet er omfattet af straffelovens § 181, stk. 1. Efter stemmereglerne er forholdet herefter henført under straffelovens § 181, stk. 1.

I forhold 4 og 5 er de tiltalte frifundet.

Alle 5 tiltalte er herefter frifundet for tiltalen for terror.

De 3 juridiske dommere og de 3 nævninger - der i det væsentlige har stemt for domfældelse af de tiltalte A og B efter straffelovens § 180 i forhold 1 a – i og af tiltalte A i forhold 3 - har fundet, at A og B havde forsæt til terror.

2 nævninger har stemt for at dømme de tiltalte for terror i videre omfang.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2012 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk