Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

UBER-chauffører idømt bøder 
28-08-2017 

Fire personer er fundet skyldige i mange gange i 2015 at have udført taxikørsel, selvom de ikke opfyldte lovgivningens godkendelseskrav til fører og bil.
Københavns Byret har i dag afsagt dom i 4 sager mod personer, der var tiltalt for overtrædelse af taxikør-selsloven, bekendtgørelse nr. 399 af 4. maj 2006 om særlige krav til taxier mv. og færdselsloven ved at have udført taxikørsel i strid med de godkendelseskrav, der gælder til fører og bil.
Der var tale om såkaldte UBER-kørsler, hvor UBERs app var blevet benyttet af passageren til at bestille kørslen og betale for den, og hvor UBER derefter afregnede med chaufføren på en bankkonto.

En tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 5.427 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 486.500 kr.  

En anden tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 1.282 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 110.000 kr.  

En tredje tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 609 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 60.000 kr.  

En fjerde tiltalt blev dømt for løbende i 2015 at have udført i alt 399 taxiture. Denne tiltalte blev idømt en bøde på 40.000 kr.  

Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog retten udgangspunkt i den indkørte bruttoindtægt.

Et af spørgsmålene for retten var, om det var i strid med EU-retten at benytte oplysninger, som politiet havde indhentet hos SKAT, som bevis i sagerne.

Der var tale om nogle oplysninger, som SKAT havde modtaget med hjemmel i EU-direktiv 2011/16/EU fra det hollandske skattevæsen til skattekontrolformål, og som oprindelig stammede fra UBERs europæiske moderselskab, UBER.B.V., der har hovedsæde i Holland.

Retten fandt, at oplysningerne kunne benyttes som bevis i sagerne, fordi betingelserne i artikel i 16, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU var opfyldt.  
Sagerne har j.nr. 10188/2017, 10190/2017, 10191/2017 og 10192/2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefonnummer 9968 7172.
Til top Sidst opdateret: 28-08-2017 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk