Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To personer hver idømt 14 års fængsel for narkosmugling 
21-12-2007 

Københavns Byret har den 21. december 2007 afsagt dom i sag SS 2-14060/2007.

Københavns Byret har den 21. december 2007 afsagt dom i sag SS 2-14060/2007, hvor to personer (T1 og T2) var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., ved i perioden fra ultimo august 2006 til den 15. november 2006 i forening og efter forudgående aftale med flere kendte og ukendte medgerningsmænd i 7 tilfælde fra Holland og Tyskland til Danmark at have planlagt, foranlediget indsmuglet samt modtaget ikke under 45,5 kg kokain med henblik på videreoverdragelse. Begge de tiltalte, der igennem længere tid har siddet varetægtsfængslet, var derudover tiltalt for andre lovovertrædelser, herunder overtrædelse af våbenloven.

T1 havde delvis tilstået forholdene, herunder ved i 3 tilfælde at have smuglet  samlet ca. 20 kg kokain. Han er blevet dømt for alle tilfældene, og retten har i afgørelsen lagt betydelig vægt på, at der var afgivet forklaring herom af en kurer, og at der derudover forelå belastende aflyttede telefonsamtaler, SMS-beskeder og teleoplysninger i øvrigt.

T2 havde alene tilstået en mindre våbenlovsovertrædelse. Også denne tiltalte er blevet dømt for alle tilfældene, og retten har i afgørelsen særligt lagt vægt på de foreliggende oplysninger om hans økonomiske forhold, brugen af en bestemt mobiltelefon, de belastende aflyttede telefonsamtaler, SMS-beskeder og teleoplysninger i øvrigt.

T1, der er dansk statsborger, blev idømt fængsel i 14 år.

T2, der ikke er dansk statsborger, blev idømt fængsel i 14 år og udvist for bestandig.

Derudover skete der konfiskation af kokain, penge, ejerlejlighed, smykker m.v., ligesom de tiltalte blev pålagt at betale sagens omkostninger.

Straffelovens § 191 har følgende ordlyd:

Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år.  Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1
.

 

Til top Sidst opdateret: 21-12-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk