Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To medlemmer af bandegruppering idømt fængsel i henholdsvis 7 år samt 4 år og 6 måneder for våbenbesiddelse og skyderi under bandekonflikt 
26-11-2018 

 

Et nævningeting ved Københavns Byret har den 26. november 2018 idømt en 22-årig mand fængsel i 7 år for besiddelse og affyring af skarpladt pistol og en 23-årig mand fængsel i 4 år og 6 måneder for besiddelse af pistol uden tilhørende ammunition. Den 22-årige mand blev udvist med indrejse-forbud for bestandig.

De tiltalte havde nægtet sig skyldige.

Den 22-årlige T1 blev fundet skyldig i forsætlig fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1, og besiddelse af pistol med tilhørende ammunition ved den 20. august 2017 i krydset mellem Hillerød-gade og Esromgade på Nørrebro at have afgivet 8 skud mod en bil, hvori der befandt sig 3 med-lemmer af en anden bandegruppering, og dermed at have voldt nærliggende fare for de pågælden-des liv eller førlighed.

Den 23-årlige T2 blev fundet skyldig i besiddelse af den pågældende pistol uden ammunition ved i forlængelse af skyderiet at have modtaget pistolen og cyklet væk med denne.

Retten fandt det bevist, at episoden havde baggrund i en konflikt mellem bandegrupperingen Loyal To Familia (LTF) og bandegrupperingen Brothas.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdenes karakter, samt at forholdene er omfattet af straffelovens § 81 a, stk. 1, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte, hvis lovover-trædelsen har baggrund i en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten an-vendes skydevåben.

T1, der er født og opvokset i Danmark og som i maj 2017 blev udvist betinget, blev ved dommen udvist med indrejseforbud for bestandig.

Der var blandt rettens medlemmer enighed om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Der var dis-sens for alene at udvise tiltalte betinget.

Sagen har j.nr. SS 2-7612/2018.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Staus-bøll på telefon 2024 2176.

Til top Sidst opdateret: 26-11-2018 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk