Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilhører dømt for ved larm og uorden at have forstyrret Folketinget 
24-09-2007 

Københavns Byret har den 24. september 2007 afsagt dom over en tilhører.

Københavns Byret har den 24. september 2007 i sag SS 2-28509/2006 afsagt dom over en tilhører, der den 30. maj 2006 fra tilhørerpladserne i Folketinget udtalte "Jeres krigsdeltagelse er forbrydelse og landsforræderi", hvorefter tilhøreren fra tilhørerpladserne lod løbesedler med påskriften "Jeres krigsdeltagelse er FORBRYDELSE og FORRÆDERI" og "DANMARK UD AF IRAK - NU" svæve ned i Folketingssalen. Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 137, stk. 2.

Tilhøreren havde stort set erkendt de faktiske forhold, men mente ikke at have råbt højlydt, at have forårsaget uorden eller at der i det hele taget var tale om en forstyrrelse. Tilhøreren blev dømt primært ud fra sin egen forklaring og ud fra en videooptagelse fra Folketinget. Tilhøreren fik en straf på 10 dagbøder á 300 kr. og fik konfiskeret 20 løbesedler.

Straffelovens § 137 er sålydende:

Den, som søger at forhindre afholdelsen af lovlig offentlig sammenkomst, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der ved larm eller uorden forstyrrer offentlig samling af folketinget, Færøernes lagting, kommunale eller andre offentlige råd, gudstjeneste eller anden offentlig kirkelig handling, eller som på usømmelig måde forstyrrer ligfærd.

 

Til top Sidst opdateret: 24-09-2007 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk