Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Staten frifundet i en sag om SINE-udbuddet 
31-01-2014 

Københavns Byret har den 31. januar 2014 afsagt deldom i en sag anlagt af det hollandske selskab Nethleas B. V. mod Moderniseringsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsvarsministeriet.

Sagens værdi er af sagsøger opgjort til 559 mio. d.kr.

Sagen er behandlet af 3 juridiske dommere.

Det sagsøgende hollandske selskab blev i 2006 indbudt til at deltage i prækvalifikationen vedrørende et landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, det såkaldte SINE-udbud. Udbudsformen var konkurrencepræget dialog.

Selskabet mente imidlertid, at EU-udbudsreglerne var overtrådt og afgav ikke noget tilbud.  Selskabet indbragte sagen for Udbudsnævnet, der ikke gav selskabet medhold.

Staten indgik efter gennemførelse af EU-udbuddet kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S (Motorola A/S).

Under sagen har selskabet påstået statens kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S annulleret og har samtidig påstået erstatning, men har ikke fået medhold.

Retten har ikke fundet, at EU-udbudsreglerne var overtrådt, eller at staten på anden måde har handlet erstatningspådragende over for det hollandske selskab. Retten har ikke fundet, at staten i strid med EU-regler har ydet statsstøtte til Dansk Beredskabskommunikation A/S.

Sagen er hovedforhandlet over 24 dage. Sagen har omfattet flere tusinde bilag, og der er afhørt 44 vidner. Sagens forberedelse i øvrigt har været meget omfattende.

Til top Sidst opdateret: 31-01-2014 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk