Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Smykkeproducent dømt for overtrædelse af konkurrenceloven 
26-11-2010 

Smykkeproducent dømt for overtrædelse af konkurrenceloven

Københavns Byret har i dag den 26. november 2010 fundet en producent af smykker skyldig ved i to tilfælde at have overtrådt forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler eller etableret sampraksis herom ved over for to forhandlere - som betingelse for fortsat forhandling- at have stillet krav om, at de pågældende ikke via internettet måtte sælge det pågældende produkt med rabat, hvilket til skade for konkurrencen begrænsede de angivne forhandleres kommercielle handlefrihed.

En ledende medarbejder blev fundet skyldig i medvirken hertil, medens to andre ledende medarbejdere blev frifundet herfor.

Selskabet og den medtiltalte medarbejder er frifundet for at have udøvet leverancestop eller truet hermed.

Straffen blev for selskabets vedkommende fastsat til en bøde på 600.000 kr., og for den ledende medarbejders vedkommende fastsat til en bøde på 25.000 kr.

Til top Sidst opdateret: 26-11-2010 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk