Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skyldkendelse i sag om drabsforsøg 
12-06-2015 

Et nævningeting ved Københavns Byret har i dag fundet en 32-årig mand skyldig i blandt andet forsøg på manddrab ved at have kørt hen over en 19-årig kvinde.

Et nævningeting ved Københavns Byret har i dag fundet en 32-årig mand skyldig i blandt andet forsøg på manddrab ved at have kørt hen over en 19-årig kvinde, vold mod en tidligere kæreste og forsætlig fareforvoldelse ved med uvirksomme ABS-bremser at have kørt uden at afpasse hastigheden efter forholdene, hvorved han påkørte flere cyklister.

Skyldkendelse afsagt den 12. juni 2015 i sag SS 3257/2015.

Sagen omfatter i alt 33 forhold, hvoraf tiltalte havde erkendt sig skyldig i de 29 forhold, som omfattede vold, tyveri, hærværk, overtrædelser af færdselsloven og lov om euforiserende stoffer.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forsøg på manddrab og forsætlig fareforvoldelse. Tiltalte havde erkendt den 4. juni 2014 uagtsomt at have tilføjet den 19-årige kvinde betydelig skade på legeme eller helbred, og havde erkendt den 7. januar 2014 uagtsomt at have påkørt flere cyklister.

Et enigt nævningeting har efter de afgivne forklaringer og de tekniske beviser i sagen fundet tiltalte skyldig i samtlige forhold.

Retten har lagt vægt på følgende:

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i forholdene 1-2, 4-10, og 14-33. Oplysningerne i sagen og de øvrige omstændigheder støtter erkendelsen.

I forhold 3 har tiltalte erkendt, at han på gerningstidspunktet kørte hen over forurettede. Tiltalte har nægtet, at han havde bemærket, at hun var kommet ind under bilen og har forklaret, at han ikke så, at hun lå foran bilen, da han kørte frem, og at han ikke mærkede, at han kørte hen over hende. Tiltalte har nægtet, at han havde forsæt til at slå hende ihjel.

Forurettede har forklaret, at hun sad på hug ved fordøren, da tiltalte bakkede, at hun blev slæbt med et stykke, at hun derefter faldt ned foran bilen, hvor hun blev liggende, mens tiltalte fortsatte med at bakke, og at tiltalte derefter kørte frem over hende. Forurettedes forklaring støttes i alt væsentligt af vidnet A, som har forklaret, at han så tiltalte først bakke, mens forurettede hagede sig fast i enten døren eller tiltalte, og at tiltalte, da forurettede var faldet ned på vejen og lå stille foran bilen, kørte frem og hen over forurettede. Vidnet kunne ikke sige nøjagtigt, hvor mange meter forurettede lå foran bilen, da den kørte frem, men forklarede, at afstanden var så stor, at føreren ikke kunne have undgået at se, at der lå en person på vejen.

Retten lægger efter de afgivne forklaringer, som støttes af sagens øvrige oplysninger, til grund, at forurettede lå stille et stykke foran bilen, og at tiltalte ikke kunne undgå at se hende, da han satte i gear og kørte frem og hen over hende, hvorved hun blev slæbt et stykke hen ad vejen.

Det fremgår af personundersøgelsen af forurettede, at hun pådrog sig en lang række alvorlige skader, og at hun var i manifest livsfare.

Retten finder herefter, at tiltalte med det fornødne forsæt har gjort sig skyldig i forsøg på manddrab, således som tiltalen er rejst.

I forhold 11 og 12 har tiltalte erkendt sig delvist skyldig. Efter tiltalte og vidnerne B og Cs forklaringer om tiltaltes hastighed og kørsel samt bilinspektørerklæringen om bilens og bremsernes tilstand er det bevist, at tiltalte med en hastighed, der væsentligt oversteg den tilladte hastighed på 70 km/t kørte som beskrevet i anklageskriftet. Retten finder det ikke bevist, at hastigheden var ikke under 105 km/t.

I forhold 13 finder retten det bevist, at tiltalte ved at have kørt i påvirket tilstand med en hastighed, der væsentligt oversteg det tilladte med det fornødne forsæt har forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. nr. 20 24 21 76 

Til top Sidst opdateret: 12-06-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk