Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagen om Radio 100FM´s sendetilladelse. 
28-11-2008 

Københavns Byret har i dag truffet afgørelse om, at Radio 100FM´s sagsanlæg mod Kulturministeriet og Radio- og tv-nævnet ikke skal tillægges opsættende virkning.

Kendelse afsagt den 28. november 2008 i sag BS 31C-6840/2008.

Indehaveren af sendetilladelsen bag Radio 100FM anlagde den 17. november 2008 sag modKulturministeriet og Radio-og tv-nævnet for at få nedsat koncessionsafgiften. Samtidig bad man retten træffe beslutning om, at sagsanlægget skulle have den virkning, at sendetilladelsen ikke måtte inddrages, selv om man ikke betalte koncessionsafgiften.

Rettens begrundelse.

Den aktuelle risiko for, at sendetilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal, "FM6", bliver foreløbigt eller helt inddraget, er efter det oplyste  udelukkende baseret på det forhold, at sagsøger ikke har betalt den årlige koncessionsafgift, da den forfaldt i henhold til de betingelser, som sagsøger oprindeligt afgav tilbud på.

Det findes ikke godtgjort, at opsættende virkning som begæret af sagsøger er nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for sagsøgeren.

Retten har herved lagt vægt på, at det ikke er sandsynliggjort, at sagsøgeren, Talpa Radio International B.V., ikke er i stand til at betale den forfaldne koncessionsafgift på 22.500.000 kr. eller fremtidige koncessionsafgifter. Det er således heller ikke godtgjort, at sagsøgeren vil lide uoprettelig økonomisk skade, herunder f.eks. vil gå konkurs, medmindre betaling af den fulde koncessionsafgift opsættes.

Af de anførte grunde finder retten ikke grundlag for hverken helt eller delvist at tage de fremsatte begæringer om foreløbige foranstaltninger med henblik på, at søgsmålet tillægges opsættende virkning, til følge.

Til top Sidst opdateret: 28-11-2008 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk