Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen om luftfartsselskabet SAS´s brug af kinesisk og japansk kabinepersonale 
31-03-2008 

 

Pressemeddelelse i sagen om luftfartsselskabet SAS's brug af kinesisk og  japansk kabinepersonale

SAS findes skyldig i overtrædelse af udlændingelovens paragraf 13, og luftfartsfartsselskabet idømmes en bøde på 900.000 kroner for at have beskæftiget udenlandsk arbejdskraft uden den fornødne arbejdstilladelse på dansk indregistrerede fly i rutefart mellem Danmark og henholdsvis Kina og Japan.

Anklagemyndigheden havde påstået en bøde på 2 millioner kroner og konfiskation af 5 millioner kroner hos SAS, svarende til den besparelse, luftfartsselskabet har haft ved at bruge kinesisk arbejdskraft. Retten finder dog ikke, at konfiskationsbeløbet er tilstrækkelig dokumenteret.

Det kinesiske personale blev ansat fra den 5. januar 2006, og det japanske har været ansat fra august 2005. Det skete på henholdsvis kinesiske og japanske ansættelseskontrakter og uden dansk arbejdstilladelse.

SAS indgav i maj 2006 ansøgning om arbejdstilladelse, og de japanske ansatte fik  i november 2007  meddelt arbejdstilladelse. Derimod har de kinesiske ansatte endnu ikke fået meddelelse om, hvorvidt de kan få arbejdstilladelse.

Efter udlændingelovens § 13 fremgår det, at udlændinge skal have arbejdstilladelse for at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller for mod eller uden vederlag at udføre tjeneste ydelser her i landet. Arbejdstilladelse  kræves tillige til beskæftigelse  på dansk skib eller luftfartøj, der som led i rutefart eller i øvrigt regelmæssigt ankommer til dansk havn eller lufthavn.

Retten vurderer, at bestemmelsen finder anvendelse på det ansatte kinesiske og japanske personale under arbejde på de SAS fly, der er indregistreret i Danmark.

Retten finder, at flyene med ca. seks ugentlige afgange må anses for at være i fast rutefart, ligesom de opfylder kravet om, at de ankommer regelmæssigt til en dansk lufthavn. Derfor kan der stilles krav om dansk  arbejdstilladelse for det kinesiske og japanske kabinepersonale.

Retten finder at SAS i hvert fald fra modtagelsen af  brev fra Ministeriet for Udlændinge, Indvandrere og Integration af 29. marts 2006 har været klar over ministeriets fortolkning af reglen, nemlig at udlændingemyndighederne ville fastholde kravet om arbejdtilladelse. SAS har derfor ved forsat ansættelse af det kinesiske og japanske kabinepersonale haft forsæt til overtrædelse af bestemmelsen.

Retten har også lagt vægt på, at SAS har en økonomisk vinding ved ansættelsen af det kinesiske kabinepersonale.  

Under hensyn til at det kun er 5 af de 7 fly på ruterne til Japan og Kina, der er indregistreret  i Danmark og under hensyn til den urimelig langvarige behandling ved de danske udlændingemyndigheder, finder retten, at bøden bør nedsættes - jf .straffelovens § 83 - til de 900.000 kroner.

Til top Sidst opdateret:  
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk