Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Påstand om fogedforbud ikke taget til følge 
21-09-2009 

Københavns Fogedret har idag afvist at nedlægge fogedforbud i en sag mellem Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen, og forlaget, ArtPeople A/S.

Sagen drejede sig om en tidligere jægersoldats bog, "Jæger - i krig med eliten", som forlaget ArtPeople A/S har ophavsretten til. I bogen fortæller jægersoldaten om sine oplevelser som jægersoldat i Irak og Afghanistan.

Fogedretten lagde ved sin afgørelse til grund, at Forsvarsministeriet havde sandsynliggjort, at bogen indeholder fortrolige oplysninger, som er omfattet af jægersoldatens tavshedspligt, og som skal hemmeligholdes af militære og sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter, og at offentligheden derfor ikke skulle have adgang til at få indsigt i oplysningerne.

Fogedretten lagde endvidere til grund, at bogen var blevet offentliggjort i sin helhed i Politiken den 16. september 2009, at den var blevet citeret i andre dele af pressen i forbindelse omfattende medieomtale, og at bogen allerede lå på internettet. Under hensyn til, at bogens indhold dermed allerede var blevet udbredt til en større og ubestemt kreds af personer, og at det på nuværende tidspunkt måtte antages, at det reelt ikke længere ville være muligt at forhindre viderespredning, mente fogedretten ikke, at der var grundlag for at nedlægge fogedforbud, fordi et forbud ikke længere kunne forhindre den uønskede viderespredning af oplysningerne i bogen.

Til top Sidst opdateret: 21-09-2009 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk