Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævningeting har dømt en 34-årig mand til forvaring 
28-05-2015 

Dom afsagt den 28. maj 2015 i sag SS 1-6611/2015 af Københavns Byret

Kort om tiltalen.

Der var i forhold 1 - 3 rejst tiltale for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, voldtægtsforsøg og drabsforsøg mod en 23-årig kvinde. Tiltalte havde tilfældigt mødt kvinden om natten den 7. december 2014, hvorefter de havde fulgtes rundt i byen. De var på et tidspunkt gået ind i en skurvogn, hvor kvinden var forsøgt voldtaget. Efter opholdet i skurvognen, slæbte tiltalte kvinden ned til havnekanten og smed hende i vandet.

Der var i forhold 4 rejst tiltale for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod en 35-årig kvinde, som tiltalte var på ferie med på Rhodos i sommeren 2014.

Der var i forhold 5 rejst tiltale for voldtægt og anden kønslig omgængelse overfor samme kvinde som i forhold 4, hvilket skulle have fundet sted den 10. oktober 2014 på kvindens bopæl.

Tiltalte nægtede sig skyldig i alle forhold.

Rettens begrundelse.

Nævningetinget lagde i alle forhold afgørende vægt på kvindernes for-klaringer, som hver for sig var sikre, sammenhængende og særdeles tro-værdige, ligesom de var bestyrket af de tekniske beviser i sagen. Tiltalte blev i det væsentligste fundet skyldig i alle forhold.

Tiltalte var blevet undersøgt på Retspsykiatrisk Klinik, og der var afgivet udtalelse af Retslægerådet. På baggrund af de lægelige udtalelser, og da tiltalte tidligere var straffet for en grov voldtægt og for anden særdeles personfarlig kriminalitet, fandt nævningetinget, at tiltalte udgjorde en sådan nærliggende og væsentlig fare for andre, at betingelsene for at idøm-me forvaring efter straffelovens § 70, stk. 1 og 2, var opfyldt.

Forurettede i forhold 1 - 3 blev tilkendt en foreløbig erstatning på 82.005 kr.

Forurettede i forhold 4 - 5 havde ikke påstået erstatning.

Tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden den 7. december 2014.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontaktdommer Jens Stausbøll, tlf. nr. 20 24 21 76.

Til top Sidst opdateret: 28-05-2015 
Københavns ByretseperatorDomhuset, Nytorvseperator1450 København K.seperatorTelefon: 99687000seperatorEmail: kobenhavn@domstol.dk